آیا می‌توان به میزان مهریه اعتراض کرد؟

۰
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
از جمله حقوق مالی زن پس از ازدواج، مهریه بوده که به مجرد عقد نکاح، زن مالک آن شده و می‌تواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید.
روش‌های اعتراض به حکم مهریه

اعتراض به حکم مهریه روش‌های متفاوتی دارد. بنابراین رای دادگاه مهریه، چه مبنی بر پرداخت مهر و چه مبنی بر عدم پرداخت آن باشد، توسط شخصی که از حکم متضرر شده قابل اعتراض است. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

روش‌های اعتراض به حکم مهریه

یکی از حقوق مالی زن پس از ازدواج و مهم‌ترین این حقوق حق مهریه است. به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر شده و می‌تواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید. البته درصورتی‌که مهر از نوع مهریه عندالاستطاعه باشد، زن برای مطالبه آن باید استطاعت و توانایی مالی شوهر را اثبات نماید.

در بیشتر مواقع در زمان مطالبه مهریه توسط زوجه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نشده و در نتیجه زن باید برای دریافت مهریه خود اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه، در دادگاه خانواده نماید.

۴ روش اعتراض به مهریه

نحوه اعتراض به میزان مهریه، شامل چهار روش قانونی بوده که بسته به میزان مهریه‌ای که مطالبه گشته و رایی که صادر شده، متضرر از حکم دادگاه می‌تواند با تنظیم درخواست خود براساس نمونه متن اعتراض، برای شکایت از رای اقدام نماید. روش‌های اعتراض به حکم مهریه، عبارتند از:

واخواهی

در این نحوه اعتراض به حکم مهریه، رای صادر شده نسبت به شوهر به عنوان خوانده دعوا، غیابی بوده و لذا زوج حق دارد درصورتی‌که رای مهریه به ضرر وی باشد برای ثبت درخواست واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوای مهر اقدام نماید.

لازم به ذکر است که حکم مهریه در صورتی نسبت به شوهر غیابی محسوب می‌گردد که ابلاغیه وقت دادرسی به زوج یا وکیل وی، ابلاغ واقعی نشده، زوج یا وکیل او در جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده‌اند و رای صادره هم به هیچ کدام از این اشخاص ابلاغ واقعی نشده است.

4 روش اعتراض به مهریه

تجدیدنظرخواهی

یکی دیگر از روش‌های اعتراض به حکم مهریه تجدیدنظرخواهی بوده که هم از جانب زن و هم از جانب شوهر، درصورتی‌که رای صادره در دعوای مطالبه مهر به ضرر آن‌ها باشد امکان‌پذیر است.

برای استفاده از این نحوه اعتراض به حکم مهریه لازم است تا یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، وجود داشته باشد. این جهات، عبارتند از: «الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای. ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی.»

لازم به ذکر است که چنانچه در نمونه متن اعتراضی به حکم مهریه، صرفا به یکی از این جهات اشاره شده باشد، درصورتی‌که جهات دیگر نیز وجود داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر به آن جهات نیز رسیدگی خواهد کرد.

فرجام خواهی

درصورتی‌که مهریه به صورت وجه نقد است و خواسته دعوا، بیش از ۲۰ میلیون ریال (معادل ۲ میلیون تومان) بوده و همچنین رای مهریه از دادگاه بدوی خانواده (و نه دادگاه تجدیدنظر) صادر گردد، نحوه اعتراض به حکم مهریه به روش فرجام خواهی حقوقی است.

در این روش که یکی از روش‌های اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم بوده، لازم است تا حکم مهریه که از سوی دادگاه خانواده بدوی صادر گردیده، به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعی شده باشد؛ چرا که در غیر این صورت و در حالتی که رای قطعی نباشد، محکوم علیه حق خواهد داشت تا با تنظیم و تقدیم نمونه متن دادخواست تجدیدنظرخواهی، برای اعتراض به حکم مهریه اقدام نماید.

اعاده دادرسی

این نحوه اعتراض به حکم مهریه نیز به منظور امکان اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم، توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده و در صورتی امکان‌پذیر است که یکی از جهات اعاده دارسی مذکور در ماده ۴۲۶ قانون آیین داردسی مدنی، نظیر اینکه موضوع حکم توسط خواهان درخواست نشده یا اینکه حکم به بیشتر از مبلغ خواسته صادر گشته وجود داشته باشد.

همچنین به منظور اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم لازم است تا حکم صادر شده در دعوای مطالبه مهر به علت انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد.

اعتراض به مهریه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب شرایط دریافت مهریه بدون داشتن رابطه جنسی را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

چه زمانی داشتن وکیل برای طلاق توافقی الزامی است؟

یکی از سؤالاتی که از ما پرسیده می‌شود آن است که داشتن وکیل برای طلاق توافقی الزامی است یا …