خانه نکات حقوقی ازدواج دختر بدون اجازه پدر

ازدواج دختر بدون اجازه پدر

۲
1
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ازدواج امری شخصی است و دخالت در ازدواج کسی که به سن بلوغ رسیده خلاف قانون است. به همین دلیل قانونگذار حدود و اختیارات پدر و جد پدری در ازدواج دختر را در قانون مشخص کرده است.
ازدواج بدون اجازه پدر

ازدواج یکی از مقدس‎ترین و زیباترین رویدادهای زندگی  است. بنابراین اشخاص باید توجه و دقت نظر ویژه‌ای به این امر و انتخاب شریک زندگی خویش داشته باشند. گاهی ممکن است دختر و پسر خواهان ازدواج با یکدیگر باشند اما پدر با ازدواج دختر به دلایلی مخالفت کند و اجازه ازدواج  به او را ندهد. در مجله دلتا به بررسی این موضوع پرداخته که ازدواج بدون اجازه پدر در چه شرایطی امکان‎پذیر است؟

ازدواج بدون اجازه پدر

قانون مدنی مقرر می‎دارد : «ازدواج دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری کند، اجازه پدر ساقط شده و در این صورت دختر می‎تواند با معرفی کامل مردی که  قصد ازدواج با او را دارد و شرایط آن نیز فراهم است، پس از گرفتن اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

ازدواج دختربر این اساس دختری که به سن بلوغ رسیده باشد هر چند که دیگر تحت سرپرستی پدر نیست اما در مقوله ازدواج نمی‎تواند به طور مستقل اقدام کند. در واقع هر چند نظر وی در خصوص ازدواج شرط اساسی است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی‎شود، اما باید اجازه پدر یا جد پدری را نیز برای ازدواج بگیرد. در این مورد بین ازدواج دائم و موقت تفاوتی وجود ندارد و در هر دو مورد نیاز به اجازه پدر برای ازدواج وجود دارد. بنابراین اگر پدر در قید حیات باشد اجازه او برای ازدواج لازم است‌، در غیر این صورت باید از پدربزرگ پدری برای ازدواج اجازه گرفت. اما اگر در مواردی پدر به دلایل غیرموجه از ازدواج دختر با خواستگار جلوگیری کند، دختر می‎تواند با مراجعه به دادگاه، اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی دریافت کند. در صورتی که پدر یا پدربزرگ پدری دختر فوت کرده باشند، دختر برای ازدواج مکلف به کسب اجازه از اشخاص دیگر مانند مادر یا بردار یا عمو… نیست و اجازه این افراد شرط ازدواج دختر محسوب نمی‎شود.

چه دخترانی باکره محسوب می‌شوند؟

 اگر بکارت دختر به هر علتی غیر از رابطه جنسی مانند پرش، ورزش، عمل جراحی و… تغییر کرده باشد وصف باکره از وی سلب نمی‎شود و همچنین هرگاه دختری ازدواج کرده اما بکارت وی باقی باشد همچنان باکره محسوب می‌شود و ازدواج مجدد او منوط به اجازه پدر یا جد پدری است. اما اگر بکارت دختری در اثر رابطه جنسی اعم از شرعی یا غیر شرعی از بین برود در این حالت ولایت پدر یا جد پدری ساقط می‌شود و برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا جد پدری ندارد.

ازدواج دختر

حدود اختیارات پدر در ازدواج دختر

ازدواج امری شخصی است و دخالت در ازدواج کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده خلاف است. به همین دلیل قانونگذار حدود و اختیارات پدر و جد پدری در ازدواج دختر بالغ باکره را در قانون مشخص کرده که در زیر به این اختیارات اشاره شده است.

۱. اگر پدر یا جد پدری فوت کرده باشند دختر مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

۲. در صورتی که پدر یا پدربزرگ پدری محجور بوده و قیم داشته باشند اجازه قیم آن‌ها برای ازدواج دختر لازم نیست.

۳. پدر یا جد پدری می‌توانند پیش ازدواج تصمیم خود را تغییر دهند و امری را که اجازه داده اند رد کنند، اما در صورتی که دختر ازدواج کند دیگر نمی‎توانند از تصمیم خود برگردند و اجازه خود را ساقط کنند. در این صورت این اجازه دیگر قابل رجوع نیست .

۴. در صورتی که پدر یا جد پدری با ازدواج دختر مخالف یا درخواست ابطال ازدواج واقع شده را داشته باشند، موظفند دلایل مستند و مستدل مخالفت خود را ارائه دهند و نمی‌توانند برای مخالفت خود فقط به اقتدار پدری استناد کنند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با موانع قانونی ازدواج “موانع قانونی ازدواج چیست؟” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده

مطالبه مهریه از ارث شوهر فوت شده امکان پذیر است. …