خانه گزارش های ملکی رکورد معاملات خانه در تهران در دست منطقه ۵

رکورد معاملات خانه در تهران در دست منطقه ۵

۵
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در میان 22 منطقه  شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۵۰میلیون و 400 هزار ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با 56 میلیون 800 هزار ریال به منطقه ۱۹ تعلق داشته است.
منطقه 5

رکورد معاملات خانه در تهران در دست منطقه ۵ قرار دارد.

در شهریورماه ۹۸، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده دربنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۱۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بود که در مقایسه با مرداد ماه و شهریور ماه سال گذشته به ترتیب ۲.۸درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می‎دهد.

به  گزارش مجله دلتا، میزان معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریور ماه امسال به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مرداد امسال و شهریور سال گذشته به ترتیب ۱۵.۳ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شایان ذکر است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور سال ۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریور ماه امسال حاکی است، از مجموع ۲۷۸۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۰.۸ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این سهم در مقایسه با شهریور سال گذشته حدود ۳.۰ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

منطقه 5

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ۹۸ نشان می‎دهد از میان  ۲۲ منطقه  شهر تهران، منطقه ۵  با سهم ۱۵.۴ درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد های مبایعه نامه را از آن خود کرده است.

همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ‌های ۸.۵ و ۸.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌ اند.

 در مجموع ۷۲.۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در شهریور امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۱۰، ۴، ۷، ۱۴، ۸، ۱، ۱۱) بوده و  ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۸ درصد ازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان ۲۲ منطقه  شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۵۰میلیون و ۴۰۰ هزار ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۵۶ میلیون ۸۰۰ هزار ریال به منطقه ۱۹ تعلق داشته است.

این ارقام در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۲.۳ و ۴۶.۵ درصد افزایش نشان می‌دهند.

منبع : خبر آنلاین به نقل از گزارش بانک مرکزی

بیشتر ببینید در گزارش های ملکی

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…