بیم و امیدهای یک طرح جدید

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش مجله خبری دلتا، «حسین بردبار» در یادداشتی که در شماره امروز روزنامه خراسان منتشر شد، نوشت:
طرح جدید دولت برای خانه دار کردن مردم به ویژه زوج های جوان که این بار با عنوان مسکن امید یا طرح بازآفرینی شهری امید درمراسمی با حضور عالی ترین مقامات اجرایی و بانکی رونمایی شد، از یک سو امید بسیاری از جوانان و قشرهای مختلف فاقد مسکن را برانگیخته است و از سوی دیگر این تردید و بیم را در برخی از مخاطبان ایجاد کرده که آیا این طرح نیز مانند طرح مسکن مهر، بخش های نیمه تمام و مبهم خواهد داشت یا خیر؟

هنوز بسیاری از واحدهای مسکن مهر در شهر پردیس و پرند تهران یا گلبهار مشهد یا … نیمه تمام مانده اند و برخی از کسانی که با امید فراوان و آرزوی خانه دار شدن در این طرح ها ثبت نام کرده اند، پس از سال ها واریز مبالغ میلیونی همچنان چشم انتظار افتتاح واقعی این طرح ها هستند و در گذشته دیده اند که با وجود برخی از افتتاح ها همچنان واحدهای مسکونی آن ها تکمیل نشده است و امکان سکونت در آن ها وجود ندارد؛ حال این پرسش مطرح است که آیا طرح مسکن امید با چنین سرنوشتی مواجه نخواهد شد؟

مسکن مهر بیم و امیدهای یک طرح جدید

غرض از نوشتن این سطرها ایجاد یأس و ناامیدی در کسانی که طرح بازآفرینی شهری امید را پایه گذاری کرده اند یا زوج های جوان و مخاطبان این طرح نیست بلکه برعکس ایجاد عزم راسخ و تلاشی جدی و همه جانبه برای تحقق وعده های مطرح شده دراین طرح است ، ازجمله وعده ارائه واحد مسکونی به هریک از واگذارکنندگان مسکن در بافت های مسکونی با ۲۰ درصد مساحت بیشتر و اختصاص واحدهای مازاد به زوج های جوان، همچنین وعده هایی که به توسعه دهندگان و سازندگان مسکن در این طرح داده شده است؛ تردیدی نیست که فکری که پشت این طرح قراردارد بسیار زیبا و امید وار کننده است اما آیا عمل به این فکر و ایده در آینده نیز به همان مقدار پر از امید و شوق خواهد بود؟

قضاوت درباره عملکرد این طرح و پاسخ به پرسش های فوق اکنون میسر نیست و در آینده و حداقل در زمان پایان عمر دولت فعلی مقدور است ، اکنون تنها می توان گفت که ایده و فکر طراح این طرح بسیار پر انگیزه است؛ امید آن که طی سال های پیش رو نیز پابرجا بماند و به تردید و یأس مبدل نشود.

بیشتر ببینید در گزارش های ملکی

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…