زن در چه مواردی حق انتخاب مسکن دارد؟

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
حق انتخاب مسکن به‌طور کلی با مرد است. زن باید در مسکنی که مرد تهیه کرده است زندگی کند البته قانون در برخی شرایط اجازه انتخاب مسکن را به زن داده است.
حق انتخاب مسکن

حق انتخاب مسکن یکی از مواردی است که در قانون بیان شده است. بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

زن در چه مواردی حق انتخاب مسکن دارد؟

حق انتخاب مسکن در عقد ازدواج به زن داده شده باشد

طبق قانون اگر حق انتخاب مسکن به زن داده شده باشد، وی می‌تواند شوهر را ملزم کند مسکن را در محل، موقعیت و حتی شهری که مورد نظرش است تهیه کند. شرط انتخاب مسکن ممکن است ضمن عقد ازدواج یا در قراردادی جداگانه به زن داده شود. در این حالت زن نمی‌تواند درخواست تهیه مسکن مستقل داشته باشد و فقط حق انتخاب مسکن و محل آن را دارد. حضانت نیز یکی دیگر از مواردی است که در قانون بیان شده است و زوجین در مورد آن با یکدیگر اختلاف دارند، اگر به مطالبی پیرامون حضانت علاقه دارید، به مطلب حضانت کودک در صورت تغییر محل زندگی مادر با کیست؟ مراجعه کنید.

3 مورد حق انتخاب مسکن

سکونت زن در مسکن مشترک، خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد

طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.»

همان‌طور که در قانون بیان شد، اگر ترس از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی برای زن به وجود بیاید، زن می‌تواند از دادگاه خانواده درخواست مسکن مستقل کند. تهیه این مسکن مستقل بر عهده مرد است. البته نکته مهمی که وجود دارد آن است که قانون به طور دقیق موارد و مصادیق خوف و ترس ضرر را مشخص نکرده است؛ بنابراین تصمیم‌گیری دررابطه‌با این موضوع کاملاً به نظر قاضی بستگی دارد. همچنین تعیین مسکن جدا باید به‌حکم دادگاه انجام گیرد.

مسکن تهیه‌شده توسط مرد متناسب با شأن زن نباشد

باتوجه‌به اینکه نفقه باید بر اساس شأن زن باشد، بنابراین در تهیه مسکن باید شأن زن موردتوجه قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، تمکن و شرایط مالی مرد در تهیه مسکن ملاک نیست. در این حالت، زن فقط می‌تواند مرد را به تهیه مسکنی متناسب با شأن خود الزام کند و تهیه مسکن مستقل معنایی ندارد؛ زیرا در مقابل نفقه که تکلیف مرد است، تمکین نیز تکلیف زن است و اگر زن در مسکن مستقل از همسرش زندگی کند، نمی‌تواند از وی تمکین کند.

مسکن

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب حضانت فرزند نامشروع با کیست؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا سهام عدالت به ارث می‌رسد؟

پس از فوت هر شخصی، دارایی‌های او به‌صورت قهری به ورثه او منتقل می‌شوند. به ارث رسیدن سهام …