هنگام فوت فرزند، پدر چقدر ارث می‌برد؟

۳
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
در بین طبقات ارث، پدر جزو کسانی است که در طبقه اول قرار می‌گیرد و در کنار بقیه وراث یعنی مادر و فرزندان ارث می‌برد.
سهم الارث پدر هنگام فوت فرزند

مرگ فرد آثار و تبعاتی را برای بازماندگان وی به همراه می‌آورد. به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین مساله مطرح شده پس از فوت یک شخص، بحث سهم‌الارث و نحوه تقسیم ارث میان وراث وی است. اتفاقا حجم زیادی از پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضایی به اختلافات مربوط به تقسیم ترکه اختصاص دارد. گاهی یک فرد پیش از والدین خود فوت می‌کند. دراین‌صورت پدر و مادر از وی ارث خواهند برد. در چنین حالتی این سوال مطرح می‌شود که سهم‌الارث پدر متوفی به چه میزان است؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع سهم الارث پدر هنگام فوت فرزند می‌پردازیم.

سهم الارث پدر هنگام فوت فرزند

  • درصورتی‌که پدر تنها وارث متوفی باشد، به موجب ماده ۹۰۶ قانون مدنی: «اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد.»
  • درصورتی‌که پدر و مادر متوفی تنها وارثین او باشند، به موجب فراز دوم ماده ۹۰۶ قانون مدنی: «… اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد.» بنابراین مطابق این ماده اگر فرد فوت شده، فرزندی نداشته اما پدر و مادر وی هر دو در قید حیات باشند، مادر یک سوم ترکه را به ارث می‌برد. دو سوم باقی مانده، سهم‌الارث پدر می‌شود. اگر به مطالبی پیرامون حقوق خانواده علاقه دارید، به مطلب آیا مردان می‌توانند به همسر خود نفقه ندهند؟ مراجعه کنید.

تقسیم ارث فرزند

درصورتی‌که پدر و فرزندان فرد متوفی تنها وارثان او باشند و متوفی مادر نداشته باشد:

  • در صورت وجود یک فرزند دختر به موجب ماده ۹۰۶ قانون مدنی: «هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس (یک‌ششم) ترکه است.  فرض دختر نیز نصف (یک‌دوم) آن خواهد بود. مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود.» بنابراین، اگر فردی فوت کند و وراث او پدر و یک دختر او باشد، سهم‌الارث پدر یک ششم ترکه بوده و یک دوم ترکه نیز سهم‌الارث دختر وی خواهد بود.
  • در صورت وجود چند فرزند دختر، طبق ماده ۹۰۹ قانون مدنی: «هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث (دو‌سوم) ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود. فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس است. مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود. » بنابراین اگر وراث فرد فوت شده، پدر و چند دختر او باشند، سهم‌الارث پدر، یک ششم ترکه است. دو سوم ترکه سهم‌الارث دختران وی خواهد بود.
  • در نهایت، اگر فردی بمیرد و علاوه بر پدر، دارای یک یا چند فرزند پسر یا چند فرزند پسر و دختر نیز باشد، در این حالت یک ششم ترکه ارث پدر است. بقیه ترکه سهم‌الارث فرزندان می‌شود. بنابراین در این حالت سهم‌الارث پدر همان یک ششم خواهد بود. در چنین شرایطی اگر تمام فرزندان پسر باشند، سهم‌الارث آن‌ها به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود. اگر فرزندان پسر و دختر با هم باشند، سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر خواهد بود.

ارث پدر

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، حتی این کارها هم رابطه نامشروع هستند را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

عواقب زنی که عده نگه نداشته است

یکی از مواردی که در قانون بیان شده است عده زن بعد از طلاق است. زنان بعد از طلاق باید مدتی …