اجاره خانه یا اجاره بها به چه صورت مشخص می‎شود؟

۰
6
زمان مطالعه: 3 دقیقه
اجاره بها مبلغی است که مستاجر بابت استفاده از منافع خانه و آپارتمان استیجاری طبق توافق با صاحب خانه به صورت روزانه یا ماهانه به او می‎پردازد. مطابق عرف و رویه تنظیم اجاره نامه ها، اجاره بها به صورت ماهیانه محاسبه می‎شود.
اجاره خانه

اجاره خانه و مبلغی که مستاجران هرماه دغدغه فراهم کردن آن و واریز به موقع به حساب صاحبخانه را دارند، جزء مباحث مهم در زمان تنظیم اجاره نامه و توافقات اولیه است. در مطالب گذشته به نکات حقوقی در خصوص مشخصات موجر و مستاجر، موضوع قرارداد اجاره و مدت اجاره پرداخته شد. در این نوشتار ماده چهار در هر اجاره نامه قانونی بررسی خواهد شد.

ماده چهار – اجاره بها و نحوه پرداخت آن

بند ۱ ) اجاره بها

اجاره بها مبلغی است که مستاجر بابت استفاده از منافع خانه و آپارتمان استیجاری طبق توافق با صاحب خانه به صورت روزانه یا ماهانه به او می‎پردازد. مطابق عرف و رویه تنظیم اجاره نامه ها، اجاره بها به صورت ماهیانه محاسبه می‎شود و در قرارداد ذکر می‎شود که میزان اجاره بها از قرار ماهیانه مبلغ فلان ریال که جمعا فلان ریال است در اول یا آخر هر ماه به صورت نقد در مقابل اخذ رسید از سوی مستاجر به موجر پرداخت می‎شود.

  • مستاجران حتما باید توجه کنند که بابت پرداخت اجاره خانه باید از موجر رسید دریافت کنند. در غیر این‎صورت اگر اجاره خانه ماهانه خود را به حساب موجر یا نماینده او واریز کنند یا نقدا بپردازند، در صورت بروز اختلاف و طرح دعوای مطالبه اجاره بها از سوی موجر نمی‎توانند برای دفاع ادعا کنند که اجاره ماهانه را به حساب موجر پرداخته اند. زیرا چنین پرداختی از نظر دادگاه ممکن است دلیل بر بدهکاری شما محسوب ‎شود.

در بعضی از قراردادها بابت تضمین پرداخت اجاره خانه، دوازده فقره چک در ابتدای قرارداد و همزمان با امضای آن از سوی مستاجر به صاحب خانه داده می‎شود. و مشخصات چک ها نیز در اجاره نامه قید می‎شود و موجر می‎تواند اجاره بها را در این شرایط به دو صورت مطالبه کند. یکی از طریق دریافت نقدی اجاره خانه و پس دادن چک مربوط به آن ماه و یا از طریق تسلیم چک مربوطه به بانک و نقد کردن آن.

اجاره خانه

بند ۲) مبلغ رهن یا قرض الحسنه

در بیشتر موارد برای تضمین پرداخت اجاره بها در زمان تعیین شده از طرف مستاجر، یا برای ضمانت تحویل سالم ملک به موجر، مبلغی را به عنوان قرض الحسنه در زمان تنظیم اجاره نامه از مستاجر دریافت می‎کنند. در غیر اینصورت یعنی اگر مستاجر اجاره بها و سایر هزینه ها را در موعد مقرر پرداخت کند و هیچگونه خسارتی به ملک مورد اجاره وارد نکند، کل مبلغ قرض الحسنه در پایان مدت اجاره به او بازگردانده خواهد شد.

  • موجران باید دقت کنند که در قرارداد به صورت شرط مقرر کنند چنانچه مستاجر از پرداخت اجاره بهای یک‎ماه خودداری کند، یا تاخیر در پرداخت آن داشته باشد، موجر حق فسخ قرارداد به علاوه مطالبه اجاره های معوقه را از محل قرض الحسنه دارد. و مستاجر ضمن رضایت در این قراداد، حق هرگونه اعتراضی را در آینده از خود سلب کرد.
  • اگر بابت قرض الحسنه یک فقره چک تسلیم صاحبخانه شود، باید به نکات زیر توجه داشت:

۱- مشخصات چک در قرارداد اجاره و قسمت توضیحات آن قید شود.

۲- روی چک عبارت بابت مبلغ قرض الحسنه اجاره نامه شماره …. قید شود.

۳-حتما شرط شود که موارد استفاده و به اجرا گذاشتن چک در چه مواقعی است. به طور مثال عدم پرداخت اجاره های ماهانه یا هزینه های شارژ و آب، برق، گاز و …

۴- قسمت مربوط به مبلغ قرض الحسنه را خالی نگذارید و حتما مبلغ چک یا مبلغی که نقدا دریافت می‎شود را در آن قید کنید. اما اگر مستاجر چک را به صورت سفید در اختیار موجر قرار دهد، موجر باید در قرارداد حق درج تاریخ و مبلغ( اگر نوشته نشده ) را به تشخیص خود در اجاره حفظ و تصریح کند.

اجاره خانه

  • زمانی که قرارداد به پایان برسد مستاجر مکلف به تسلیم قرض الحسنه به مستاجر است. مستاجر نیز مکلف است ملک را تخلیه کند. اگر موجر به هر دلیلی از برگرداندن قرض الحسنه خودداری کند مستاجر باید ضمن تخلیه ملک، از دادگاه تقاضای الزام موجر به مسترد کردن قرض الحسنه به علاوه خسارت دیرکرد تا زمان صدور حکم و اجرای آن را داشته باشد.

شایان ذکر است مبلغی که به عنوان قرض الحسنه در قرارداد اجاره مشخص می‎شود با ودیعه متفاوت است. زیرا ودیعه به این معنی است که یک نفر مال خود را به دیگری می‎سپارد برای آنکه آن را مدتی به طور رایگان نگه دارد. بنابراین اگر به اشتباه در متن قرارداد اجاره به جای قرض الحسنه کلمه ودیعه به کار برده شود، موجر امین محسوب شده وتحت هر شرایطی باید عینا آن پول را به امانت گذار برگرداند!

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مردان می‌توانند نفقه ندهند

بنا بر قانون صرف برقراری رابطه زوجیت، مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌کند. …