الزام قولنامه به تنظیم سند رسمی

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
دو نوع قولنامه داریم،یک قولنامه‎ای که در آن فقط تعهد به انجام معامله نوشته می‎شود و دیگر قولنامه‎ای که صراحتاً اصل معامله است، نوع اول قولنامه و نوع دوم را مبایعه‎نامه می‎گویند.
قولنامه

قولنامه‎ای که می‎نویسیم در واقع تعهد‎ی برای معامله بین دو طرف محسوب می شود. زمانی که فروشنده و خریدار می‎خواهند معامله کنند اما هنوز مقدمات آن را فراهم نکرده‎اند معمولاً تعهدات خودرا  به صورت قرارداد مکتوب می‎کنند. در این قرارداد هر دو طرف متعهد می‎شوند با شرایط و مهلت تعیین شده معامله را انجام دهند. این قرارداد باید مطابق با  آنچه در ماده‎ی ۱۰ قانون مدنی آمده  بر خلاف نظم عمومی و قوانین موجود در ایران نباشد.

عنوان بسیاری از دعاوی که بر اثر قولنامه در دادگاه ها مطرح می‎شوند الزام به تنظیم سند رسمی است. به این ترتیب هنگامی که می‎خواهید قبل از انجام  معامله  قولنامه بنویسید با یک مشاور حقوقی  ویا یک وکیل مشورت کنید.

دو نوع قولنامه داریم، یک قولنامه‎ای که در آن فقط تعهد به انجام معامله نوشته می‎شود و دیگر قولنامه‎ای که صراحتاً اصل معامله است، نوع اول قولنامه و نوع دوم را مبایعه‎نامه می‎گویند.

قولنامه

آثار قولنامه :

اولین اثری که قولنامه دارد تنظیم سند رسمی است . امتیاز مهمی که سند دارد  این است که وجود سند وقوع معامله و مالکیت مال را ثابت می‎کند. در حالی‎که قولنامه‎ای که حاوی تعهد به معامله است  چنین اثری ندارد و تا توسط فروشنده در دفتر اسناد رسمی به خریدار منتقل نشود هیچ یک از دوطرف نمی‎توانند ادعایی نسبت به معامله داشته باشند.

در شرایط معمول پس از انجام معامله  و نوشتن قولنامه، دوطرف معامله در دفتر خانه حاضر شده و پس از انجام تشریفات لازم معامله را ثبت می‎کنند.این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر هر یک از دو طرف معامله  به تعهدات خود عمل نکند  مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت است ارزش خود را نشان می‎دهد. در این صورت کسی که تعهد مورد نظر به نفع او بوده است می‎تواند ، با  طرح دعوایی  تحت عنوان « الزام به انجام تعهد » متخلف را به انجام آن تعهد ملزم کند.

محاکم نیز با توجه به آنچه در قولنامه به عنوان تعهد نوشته شده است و همچنین اوضاع و احوال معامله کنندگان حکم به تنظیم سند رسمی صادر می‎کند این حکم تا زمانی که به تعهد عمل نشود به قوت خود باقی است، حتی اگر متعهد فوت کند، این تعهد به ورثه‎ی او منتقل می‎شود و در صورت امتناع ایشان از تنظیم سند رسمی همچنان می‎توان الزام ورثه به تنظیم سند را از دادگاه خواست.

برای مطالعه بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

همچنین بخوانید

سفته و هرآنچه لازم است بدانید!

بطور کلی می‌توان سفته را به عنوان یک سند به حساب آورد که فرد امضا کننده به عنوان یک تعهد آ…