تفاوت‌های بسیار مهمی که ازدواج دائم و موقت دارند

۶
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
زن و مرد به دو صورت می‌توانند به عقد نکاح یکدیگر درآیند: نکاح دائم و نکاح موقت. که نکاح موقت نیز در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته و به شکل یک نهاد قانونی در آمده است و قانون‌گذار برای آن آثار حقوقی خاصی در نظر گرفته است.
تفاوت های ازدواج دائم و موقت

مطابق قوانین و مقررات کشور ما دو نوع ازدواج پذیرفته شده است که شامل ازدواج دائم و ازدواج موقت است. اگر چه این دو نوع ازدواج شباهت‌هایی با یکدیگر دارند، در مواردی نیز با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که شناسایی این نوع شباهت‌ها و تفاوت‌ها به جهت آشنایی زوجین با حقوق و تکالیف خود بسیار مهم خواهد بود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تفاوت های ازدواج دائم و موقت می‌پردازیم.

تفاوت ازدواج دائم و موقت

نفقه

در عقد دائم نفقه بر عهده شوهر است. ولی در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ارث

در عقد دائم زن از همسرش ارث می‌برد ولی در عقد موقت زن مطلقا از همسرش ارث نخواهد برد.

مهریه

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زن مستحق مهرالمثل خواهد بود ولی در نکاح موقت عدم تعیین مهریه در عقد موجب بطلان است. (بنابراین در عقد موقت باید از همان ابتدا مهریه تعیین شود)

موجبات انحلال

طلاق مختص عقد دائم است و در نکاح موقت راه ندارد بلکه طریق اصلی و عمده انحلال نکاح موقت، بذل مدت است. (ضمن اینکه فسخ نکاح هم در نکاح دائم وجود دارد و هم در نکاح موقت)

ازدواج دائم و موقت

عده

عده طلاق و فسخ نکاح  سه ماه است ولی عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح موقت ۴۵ روز است.

ثبت

عدم ثبت ازداج دائم جرم است ولی عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست مگر در سه مورد که ثبت ازدواج موقت الزامی است و دارای مجازات است:

  • باردار شدن زن
  • توافق طرفین
  •  شرط ضمن عقد

تعیین زمان

در عقد دائم لازم نیست برای محرمیت مدتی تعیین شود ولی در عقد موقت باید طرفین بر یک زمان مشخص توافق نمایند.

شرایط ازدواج موقت

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مهریه‌هایی که نه می‌توان داد نه می‌توان گرفت  را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

چگونه باید ازدواج موقت خود را ثابت کنیم؟

زمانی‌که زن و مردی که با یک‌دیگر رابطه زوجیت داشته‌اند، به هر دلیلی یکی از آن‌‌ها این رابط…