خانه نکات حقوقی اموال غیرقابل توقیف شامل چه مواردی می‌شود؟

اموال غیرقابل توقیف شامل چه مواردی می‌شود؟

۰
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اموالی را از بدهکار می‌توان بابت طلب وصول کرد که جزء اموال غیر قابل توقیف نباشند؛ این اموال مستثنیات دین نام دارد.
اموال غیر قابل توقیف در قانون

به طور کلی هنگامی که شخصی توسط دادگاه محکوم به پرداخت وجهی در قبال دیگری می‌شود موظف است طی مدتی معین نسبت به پرداخت آن اقدام کند، در غیر این صورت اموال وی طبق مفاد اجراییه قابل توقیف بوده و یا می‌توان مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال تامین کرد. با این حال برخی از اموال از این قاعده مستثنی هستند، در این جا است که مفهومی با نام مستثنیات دین مطرح می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی اموال غیر قابل توقیف در قانون می‌پردازیم.

مستثنیات دین به چه معناست؟

زمانی که شخصی مطابق حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا مالی به دیگری می‌شود، بایستی آن را بپردازد، اما در صورتی‌که از انجام این کار خودداری کند، طلبکار حق خواهد داشت تا از اموال شخصی او اقدام به وصول طلب خود کند که البته این امر نیازمند مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه و صدور اجراییه است. البته طلبکار با محدودیتی مواجه است و آن این است که نمی‌تواند اقدام به وصول طلب خود از همه اموال بخصوص اموال ضروری زندگی بدهکار کند.

اموال غیر قابل توقیف در قانون

اموال غیر قابل توقیف در قانون شامل چه مواردی می‌شود؟

مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه محکومیت‌های مالی مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

  • منزل مسکونی که عرفا در شان بدهکار در حالت اعسار او باشد
  • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری بدهکار و افراد تحت تکفل وی لازم است
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج بدهکار و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود
  • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن‌ها
  • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است
  • تلفن مورد نیاز مدیون
  • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد نکته‌ای که باید در اینجا در نظر گرفت آن است که چنانچه منزل مسکونی بدهکار بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضا طلبکار به‌ وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون بدهکار خواهد شد

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر توقیف اموال چگونه انجام می‌شود؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

محروم کردن از ارث،قانونی یا غیر قانونی؟

طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی، شخص به موجب وصیت نمی‌تواند ورثه خود را از ارث محروم کند و ماده ۸…