خانه گزارش های ملکی افزایش قیمت مسکن در جنوب تهران

افزایش قیمت مسکن در جنوب تهران

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
تازه‌ترین گزارش‌ها از رشد ۸۸.۳ درصدی میانگین قیمت مسکن در منطقه 20 پایتخت در اسفندماه 98 حکایت دارد.
قیمت آپارتمان در جنوب تهران

بررسی جدیدترین قیمت آپارتمان در جنوب تهران نشان می‌دهد که مناطق جنوبی پایتخت پیشتاز تورم در بازار مسکن بوده‌اند، این در حالی است که ۴۴ درصد معاملات فقط در چهار منطقه واقع در نیمه شمالی انجام شده است.

به گزارش مجله دلتا سه منطقه ۵، ۲ و ۴ واقع در نیمه شمالی شهر تهران بالغ بر ۳۸ درصد تعداد کل معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند با این حال آمار اسفند ماه ۹۸ نشان می دهد که رشد قیمت در مناطق جنوبی بیشتر بوده است.

توزیع سهم تعداد معاملات مسکن در ۲۲ منطقه شهر تهران در اسفند ماه ۹۸ حاکی از آن است که تنها پنج منطقه شهر تهران شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰ و ۸ بیش از نیمی از کل معاملات انجام شده در اسفندماه معادل ۵۱.۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند که در این میان ۳۸.۱ درصد معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ انجام شده است. نمایه های دریافتی نشان می‌دهد که بیشترین معاملات در گروه‌های متراژی و توزیع منطقه‌ای در واحدهای مورد هدف سفته بازان و دلالان انجام می شود.

کمترین و بیشترین رشد قیمت

نگاهی به قیمت آپارتمان در جنوب تهران نشان می‌دهد که در اسفند ماه ۹۸ نواحی جنوبی بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند و منطقه ۲۰ با رشد ۸۸.۳ درصدی میانگین قیمت مسکن، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته در صدر مناطق پیشتاز تورم قرار داشته است. همچنین کمترین مقدار افزایش قیمت مربوط به منطقه یک به میزان ۳۵.۳ درصد بوده است.

توزیع فراوانی معاملات در مناطق شهر تهران نشان می‌دهد که منطقه پنج با ۱۵۲۲ فقره معامله با سهم ۱۷.۶ درصدی از کل معاملات اسفندماه تهران بیشترین سهم از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است. مناطق ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۱۱.۳، ۹.۲ و ۷.۲ درصد از کل معاملات اسفندماه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین منطقه ۱۹ با ۴۶ فقره و سهم نیم درصدی، کمترین سهم از تعداد معاملات اسفندماه تهران را به خود اختصاص داده است.

بیشترین قیمت آپارتمان

از نظر رشد تعداد معاملات انجام شده، منطقه ۲۲ بیشترین رشد را به میزان ۱.۷ درصد و منطقه ۲۰ کمترین رشد را به میزان ۶۷.۱- درصد نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن تجربه کرده است.

مناطق جنوبی تهران پیشتاز تورم ملکی

از سوی دیگر در شرایطی که مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ و ۴ به ترتیب مناطقی‌اند که میانگین قیمت مسکن در آنها از میانگین قیمت شهر تهران بیشتر است، مناطق ۲۰، ۱۸، ۱۲، ۱۹، ۱۷، ۱۰، ۱۱ و ۹ که همگی در نیمه جنوبی تهران قرار دارند به ترتیب از بالاترین میزان رشد قیمت در بین ۲۲ منطقه شهر تهران برخوردار بوده‌اند.

پیشنهاد مطالعه : برای آگاهی از آخرین اخبار‌ مسکن “بازگشت بازار مسکن به شرایط عادی” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در گزارش های ملکی

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…