خانه نکات حقوقی دانستنی های حقوقی مزایای سند تک برگ ملکی از نظر کارشناسان حقوقی و ثبتی

مزایای سند تک برگ ملکی از نظر کارشناسان حقوقی و ثبتی

۰
0
زمان مطالعه: 4 دقیقه

صدور سند تک برگ به جای سندهای مالکیت قبلی منگوله دار، چند سالی است که توسط ادارات ثبت اسناد اجرا می شود. این تصمیم برای حفظ امنیت روانی مردم اتخاذ شده است . نمونه اولیه سند تک برگ در اسفند ماه سال ۸۸ تنظیم و ازسال ۹۰ این طرح عملا در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شد. سند تک برگ مزایایی دارد که در این مطلب به آن ها اشاره می شود.

مزایای سند مالکیت تک برگی نسبت به سند رسمی یا منگوله دار

ایمن بودن سند تک برگی

سندهای قدیمی منگوله دار به علت ایمنی کمی که دارند به راحتی جعل می شوند اما سند تک برگی طوری طراحی شده است که به راحتی نمی توان آنرا جعل کرد و نیاز به مهارتهای بالا و امکانات و افراد مجرب دارد که از عهده هر کسی ساخته نیست و تنها باندهای سازمان یافته که امکانات و افراد مجرب دارد ممکن است که بتواند آنرا جعل کند.

صدور چاپی

صدور این اسناد که در دفاتر رسمی انجام می شود تماما بصورت مکانیزه و الکترونیکی می باشد که تمام مشخصات مالک به طور دقیق و خوانا است که خواندن و کنترل آن برای مردم راحت شده است و این حسن یکی از دلایلی است که جعل این اسناد را مشکل ساخته است.

دقت اسناد تک برگی

دقت در ثبت مندرجات و مشخصات افراد از عواملی که اطمینان افراد را جلب می کند . اسناد تک برگی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند و بطور دقیق و صحیح منعکس می شود.. مردم اهمیت زیادی به درست و صحیح صادر شدن سند می دهند و سختگیری می کند حتی در میان اسناد رسمی به دفاتری دقت بیشتری نسبت به تنظیم اسناد دارد جذب می شوند . دقت تنظیم کننده و نویسندگان جز ابزارهای اولیه تنظیم سند می باشد به دلیل اینکه سند تک برگی بطور مکانیزه صادر می شود و بیشتر مشخصات اسناد قبلا وارد شده است که اگر مشکلی در ان مشخصات باشد سیستم خطا می زند. این اسناد به دلیل اینکه دخالت انسان کم شده است.

درج کامل اطلاعات

در اسناد تک برگی مشخصات کامل ملک و مالک بوطر دقیق ثبت می دهد.

۱- مشخصات کامل ملک مانند: شماره قطعه، مساحت دقیق ملک، پلاکهای اصلی و فرعی و مفروزی، بخش و ناحیه، نوع کاربری، وضعیت خاص آدرس پستی، کد پستی، نقشه محل وقوع ملک و کروکی آن، شماره های ثبتی و دفتر و صفحه، شماره چاپی سند مالکیت و در صورتی که ملک آپارتمان باشد بلوک، سمت و طبقه و …

قید مشخصات کامل مالک

مشخصات کامل مالک مانند: نام ونام خوانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تاریخ و محل تولد و صدور شناسنامه، تابعیت مالک،کد پستی مالک و در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و سایر موارد لازم و غیره وجود دارد . علاوه بر درج موارد فوق الذکر در روی سند مالکیت ، در پشت آن مشخصات ملک بصورت حروفی ، همچنین حدود آن و توثیق ها و محدودیتهای نقل و انتقالات از قبیل بازداشتها و حقوق ارتفاقی و انتفاعی و هر آنچه که لازم و واجب است، درج می شود. در واقع مهم ترین مزیت اسناد مالکیت تک برگی درج کامل مشخصات و اقلام اطلاعاتی لازم می باشد و این مهم به دلیل پشتوانه ورود اطلاعات در سیستم عملی شده است.

صرفه جویی در مصرف کاغذ

سندهای قبلی تعداد صفحات زیادی داشتند که این امر هم باعث مصرف زیاد کاغذ می شد بخصوص وقتی که از صفحات آنها کپی گرفته می شد حجم بسیار زیادی کاغذ استفاده می شد ولی اسناد تک برگی حجم کمی کاغذ می برد و این باعث می شود که از کاغذ کمتری استفاده شود .

تعویض سند در هر انتقال

در اسناد قبلی چون ستونهای نقل و انتقال زیادی داشت این امر باعث شده که اسناد کهنه و فرسوده شوند اسناد تک برگی همانند اسناد منگوله دار صفحات نقل و انتقال ندارد و فقط مشخصات کامل و آدرس دقیق مالک در آن ثبت شده و فقط برای مواقع رهن یا گرو گذاشتن سند جای در نظر گرفته شده است. برای نقل و انتقال اسناد تک برگی بعد از اینکه در دفاتر اسناد رسمی مراحل نقل و انتقال تنظیم شد سند را بدست مالک نمی دهند ، آنرا برای تعویض و صدور سند جدید به نام مالک جدید به اداره ثبت و اسناد ارسال می کند.

کم شدن سفرهای درون شهری و عدم مراجعه مردم به ادارات ثبت برای تعویض اسناد خود از ویژگی های اسناد مالکیت تک برگی می باشد ،در هنگام صدور سند مالکیت دفترچه ای ،چون تمامی امورات ثبتی اسناد مالکیت را خود مالک با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک انجام میداد و قت زیادی را از مالک می گرفت اما برای اسناد تک برگی اینطور نیست قبل از اینکه مالکین به اداره ثبت مراجعه کند تمامی مراحل نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی در یک جلسه ثبت و امضا طرفین گرفته می شود بعد از آن سند برای تعویض و صدور سند جدید به اداره ثبت و اسناد ارسال می شود این از ویژگیهای اسناد تک برگی می باشد چون رفت و آمد مردم و حضور آنها در اداره ثبت و اسناد کم شده است.

صادر کردن اسناد مالکیت جدا برای هریک از مالکین

قبلا مالکان ملک مشاع اگر میخواستند، می توانستند با مراجعه به اداره ثبت و اسناد سند جدا بگیرند که در بیشتر موارد این کار صورت نمی گرفت. این باعث شده که بین مالکان اختلاف و مشکلاتی به وجود بیاید و هریک از مالکان اگر می خواستند که از ملک بهره برداری کنند، دیگر شرکا اجازه این امر را نمی دادند. ولی سند تک برگی این طور نیست. برای هریک از مالکان یک سند مجزا صادر می شود که مشکلات و اختلافات قبل از بین برده است.

بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

همچنین بخوانید

ضرب و جرح در قانون چه مجازاتی دارد؟

هر کس عمدا به دیگری ضرب یا جرح وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اع…