خانه نکات حقوقی عواقب ترک منزل توسط زن

عواقب ترک منزل توسط زن

۱۹
3
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.
عواقب ترک منزل توسط زن

بر اساس قانون مدنی عقد نکاح، زن و مرد را به زوجیت یکدیگر در می‌آورد و حقوق و تکالیف مختلفی را بر عهده آنان قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین آنها تمکین زن از شوهر و پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد. گاهی بنا به دلایل مختلف فردی و خانوادگی یکی از زوج ها اقدام به ترک خانه می‌کند و به همین دلیل، امکان ایفای وظایف زناشویی از بین می‌رود.  ترک خانه به ویژه در مورد خانم ها که به لحاظ قانونی موظف به تمکین از شوهر هستند، سبب ایجاد پیامدها و عواقب حقوقی مهمی در روابط میان زوجین خواهد شد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی عواقب ترک منزل توسط زن می‌پردازیم.

ترک منزل توسط زن

بر اساس قانون مدنی زن مکلف به تمکین در مقابل شوهر است، مرد در قبال این تکلیف مکلف به پرداخت نفقه است. تمکین عام از شوهر به معنای آن است که زن باید در امور کلی زندگی خانوادگی از شوهر خود تبعیت کرده و تمکین خاص نیز ناظر بر روابط زناشویی میان زوج ها است. یکی از مهم‌ترین مصادیق تمکین زن از شوهر، لزوم سکونت زن در محل اقامت مرد که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است سکونت کند و بدون اجازه یا رضایت او از منزل خارج نشود. در مواردی که زن بدون توجه به وظیفه قانونی خود منزل مشترک را ترک کند و بدون اینکه یکی از موارد موجه عدم تمکین زن وجود داشته باشد، در محلی غیر از محل اقامت شوهرش سکونت کند، می‌توان از ترک خانه یا ترک منزل توسط زوجه سخن گفت که آثار حقوقی خاصی را در روابط میان زوجین ایجاد می‌کند.

عواقب ترک منزل توسط زن

آثار حقوقی ترک منزل توسط زوجه

ترک منزل توسط زن مفهومی حقوقی است که آثار و پیامدهای خاصی را برای خانم ها به وجود می‌آورد. عواقب و آثار حقوقی ترک منزل توسط زوجه عبارتند از:

  • اولین و مهم ترین عواقبی که ترک منزل از طرف زن ایجاد می‌کند، آن است که به سبب ایجاد عدم تمکین از سوی زن، حق مطالبه نفقه توسط زن از بین می‌رود و مرد دیگر الزامی بابت پرداخت نفقه به زوجه نخواهد داشت. ترک منزل از سوی زن حتما باید به اثبات رسیده باشد که استفاده از اظهارنامه ترک منزل در این خصوص کاربرد خواهد داشت.
  • دومین پیامد و اثری که ترک کردن خانه توسط زوجه به همراه می‌آورد، آن است که اگر زوج بخواهد برای طلاق اقدام کند و عدم تمکین یا ترک منزل توسط زن به اثبات رسیده باشد، دیگر حکم به تقسیم اموال و دارایی های مرد صادر نخواهد شد.
  • سومین اثر و پیامد مربوط به ترک کردن خانه نیز در خصوص امکان ازدواج مجدد مرد است. اگر ترک منزل توسط زن که مصداق بارزی از عدم تمکین محسوب می‌شود در دادگاه به اثبات برسد، مرد می‌تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از تجرد، در دادگاه درخواست اجازه ازدواج مجدد بدهد. در این صورت، دادگاه ممکن است به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد و با این حکم، مرد می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر نفقه به زن شاغل تعلق می‌گیرد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت می‌شود. …