خانه نکات حقوقی تحریر ترکه چیست و قوانین آن چگونه است؟

تحریر ترکه چیست و قوانین آن چگونه است؟

۱
1
زمان مطالعه: 3 دقیقه
انتقال اموال به جای مانده امری لازم و واجب است. یعنی وقتی شخصی فوت می‌کند چه به صورت حقیقی یا یا به طور فرضی انتقال ترکه (دارایی) صورت می‎گیرد.
تحریر ترکه

تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه (دارایی) و بدهی های متوفی است. زمانی که شخص فوت می‌کند، از وی ماترک مثبت (دارائی) و منفی (بدهی و دیون) باقی می­‎ماند، که ورثه یا نماینده قانونی وی، مالک آن­ ها به حساب می‌آید. به گزارش مجله دلتا در انحصار وراثت به موجب قانون، درخواست تحریر ترکه از وارثان یا نماینده قانونی متوفی یا وصی برای اداره اموال پذیرفته می­‎شود.

 تحریر ترکه چیست؟

تحریر ترکه فهرست کردن کلیه اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نمایندگان قانونی آن ها، وصی و طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع است. طبق قانون، دادگاه صالح (دادگاه آخرین محل اقامت متوفی ) برای این امر مدت یک تا سه ماه از تاریخ نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می‎کند که ورثه یا نمایندگان قانونی آن ها، طلبکاران و بدهکاران متوفی و اشخاص دیگری که ذینفع در ارث هستند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. شایان ذکر است که فقط وراث، نمایندگان قانونی آنان و وصی مجاز به دادخواست تحریر ترکه هستند و طلبکاران، موصی­ له (شخص ذینفع در وصیت ) و سایر اشخاص مجاز به این اقدام نیستند و صرفا می‌توانند برای جلوگیری از اتلاف یا انتقال غیر قانونی قبل از تحریر، دادخواست مهر و موم ترکه را ارائه کنند. در مدت تحریر ترکه هر نوع تصرف یا انتقال ارث ممنوع است مگر اینکه احتمال آسیب و اتلاف ترکه وجود داشته باشد.

کارشناسی ترکه

قانون ارث و انتقال ترکه به وارثان

انتقال اموال به جای مانده امری لازم و واجب است. یعنی وقتی شخصی فوت می‌کند چه به صورت حقیقی یا یا به طور فرضی (فوت فرضی عموما در خصوص غائب مفقودالاثر اتفاق می‌افتد) انتقال ترکه صورت می‎گیرد. بر اساس قانون، در مواردی که وارثان از پذیرفتن ارث امتناع و یا بعضی از ورثه، ترکه را قبول کرده و بعضی رد کنند، وارثی که ترکه را قبول کرده اند اقدامات لازم برای اداره­ ترکه و اداء بدهی و حقوق و وصول مطالبات و غیره .. را انجام می­‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ­ گونه اعتراضی به عملیات ندارد. ولی اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن بماند سهم­ الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

کارشناسی تحریر ترکه

در مواردی که دادخواست تحریر ترکه ارائه می‎شود، دادگاه، کارشناسی را به منظور صورت برداری از کلیه اموال و دیون متوفی مأمور می­‎کند. کارشناس ابتدا از کلیه اموال متوفی فهرست تهیه می‌کند. همچنین به این فهرست، طلب ها و بدهی های متوفی که به موجب آرای قطعی دادگاه و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ ­های مربوط به متوفی یا اقرار بدهکاران و ورثه مشخص شده است اضافه می­‎شود.

ترکه

پس از تحقق این امر، صورت مجلسی به صورت زیر تهیه و نوشته می­‎شود:

  1. نام و سمت متصدی تحریر ترکه
  2. نام و مشخصات کسانی که احضار شده ­ و کسانی که حضور یافته اند.
  3. محلی که تحریر ترکه در آن­جا صورت می­‎گیرد.
  4. اظهارات اشخاص راجع به بدهی یا دارایی و ترکه متوفی
  5. نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می­‎شود.

طبق قانون شوراهای حل اختلاف، تحریر ترکه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ در آخرین محل اقامت متوفی، مرجع صالح برای تجدیدنظر در آرای قاضی شورای حل اختلاف است. در این مورد قانون امور حسبی مقرر می‎کند،« هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه به وجود آید، دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آن­ ها را به طریق مسالمت ­آمیز برطرف کند و گرنه به درخواست یکی از ورثه، کسی را از ورثه یا غیر آن­ ها برای حفظ ترکه به طور موقت معین می­‎کند.»

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

طلاق غیابی و نکاتی که باید بدانید!

در دعاوی طلاق، گواهی عدم سازش برای هر یک از زوجین صادر می‌شود و آن‌ها باید در مدت چند هفته…