منظور از قرار نهایی دادگاه چیست؟

۱
1
زمان مطالعه: 3 دقیقه
قرار نهایی قراری است که دعوی را خاتمه می‌دهد و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار گاهی به دنبال درخواست خوانده (متهم) مبتنی بر عدم اهلیت خواهان (زیان دیده) یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست یا شکایت صادر می‌شود.
قرار نهایی چیست

قرار نهایی قراری است که دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت شکایت (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار گاهی به دادخواست خوانده (متهم) مبتنی بر عدم اهلیت خواهان (زیان دیده) یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است. در مجله دلتا در خصوص موضوع انواع قرار نهایی چیست و پیامک قرار نهایی مورد بررسی قرار می‎گیرد.

انواع قرار نهایی چیست ؟

الف) قرار منع تعقیب یا منع پیگرد؛

با توجه به روند قانونی حاکم بر مراجع قضائی، قرار منع تعقیب یا همان منع پیگرد؛ به قراری گفته می‎شود که در شرایطی که با نظر و تشخیص مرجع رسیدگی کننده به پرونده مربوطه، دلایل کافی به جهت اثبات و انتساب جرم به متهم مورد نظر وجود ندارد و در این موارد دستور منع تعقیب یا منع پیگرد قانونی صادر می‎گردد. در واقع زمانی که قاضی پرونده تشخیص دهد که متهم مورد نظر با دلایل و شواهد موجود، از ارتکاب جرم مبری است، دستور صدور قرار منع تعقیب یا منع پیگرد قانونی را صادر می‎کند. در ادامه پیامک قرار منع تعقیب یا منع پیگرد برای طرفین پرونده ارسال می‎شود تا در خصوص پرونده اطلاع داشته باشند.

قرار نهایی

ب) قرار موقوفی تعقیب؛

قرار دیگری که در دادگاه از جانب بازپرس پرونده و قاضی یا دادیار صادر می‎شود، قرار موقوفی تعقیب است. در این نوع قرار بازپرس و قاضی یا دادیار اقدام به منع تعقیب متهم به دلایلی غیر از کافی نبودن دلایل و اسناد برای مجرمیت متهم می‎کنند. مهم ‌ترین دلایل و موجباتی که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‎شوند عبارتند از:

  • مرگ متهم یا محکومٌ‌ علیه (زیان دیده) پرونده، باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می‎شود.
  • بخشش و رضایت دادن شاکی و یا مدعی خصوصی پرونده در مواردی که پرونده مربوط به جرایم قابل گذشت است.
  • در مواردی که به دلایل مختلف، اتهام و جرم صورت گرفته شامل عفو گردد نیز، صدور قرار موقوفی تعقیب صورت می‎پذیرد.
  • عملی که در زمان ارتکاب آن توسط متهم جرم به حساب می‎آمده اما در هنگام تعقیب و پیگیری قانونی، دیگر دارای شرایط قانون جرم شناسی نباشد.
  • جرم صورت گرفته؛ مشمول گذشت زمان در شرایط پیش بینی شده در قانون شود. (سپری شدن دوره زمانی تعیین شده ای از لحظه وقوع جرم که بر اساس قانون پس از آن، طرح شکایت یا تعقیب متهم و یا اجرای حکم از جایگاه قانونی برخوردار نباشد.)
  • توبه متهم در شرایط و مواردی که در قانون پیش بینی شده است؛ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب از جانب قاضی، بازپرس و یا دادیار می‎شود.
  • در زمانی که در خصوص اتهام مربوطه رسیدگی و تعقیب قانونی صورت گرفته و رای قطعی دادگاه پیرامون آن صادر گشته، رسیدگی مجدد به آن اتهام امکان پذیر نبوده و مرجع قضائی نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام لازم را به عمل می آورد.
  • مصونیت سیاسی و بین المللی ماموران دیپلماتیک خارجی و …در شرایط خاص، موجب منع رسیدگی به پرونده شده و مرجع قضائی نسبت به صور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می نماید.
  • بر خورداری متهم از بیماری روانی و جنون در هنگام ارتکاب جرم مربوطه، حائز شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب است.

قرار مجرمیت

ج) قرار مجرمیت؛

این نوع قرار زمانی صادر می‎شود که دادگاه رسیدگی کننده به پروند و اتهام وارد شده به متهم، بر اساس دلایل و مدارک موجود؛ به این نتیجه برسد که متهم مرتکب جرم مربوطه شده است و باید به عنوان مجرم، برایش قرار مجرمیت صادر شود. در این موارد دادگاه با ارسال پیامک قرار مجرمیت به مجرم مربوطه، به وی اطلاع از شرایط را می‎دهد.

د) قرار جلب؛

قرار جلب به قراری اطلاق می‎شود که مرجع قضائی رسیدگی کننده به اتهام مربوطه، زمانی که به این نتیجه برسد که متهم، مرتکب جرم شده و باید برای سپری شدن روند قانونی پرونده فراخوانده شود، نسبت به صدور آن مبادرت می‎ورزد.

پیامک قرار نهایی چیست ؟

به پیامکی اطلاق می‎شود که از جانب مراجع قضایی برای آن دسته از مخاطبین که در این مراجع پرونده قضایی دارند ارسال می‎گردد. با این پیامک افراد از قرار نهایی که توسط قاضی یا دادیار و یا بازپرس پرونده صادر شده است مطلع می‎گردند. با ارسال پیامک قرار نهایی، خبر رسانی برای طرف های پرونده آسان می‎شود و این اشخاص بدون مراجعه حضوری به دادگاه از شرایط و کم و کیف قرار نهایی صادر شده از جانب بازپرس و دادیار یا قاضی مطلع می‎شوند.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

قبل از دانستن شروط ضمن عقد، هرگز ازدواج نکنید

از جمله نکات قانونی که پیش از عقد باید بدانیم، شروط ضمن عقد است. شروط ضمن عقد، شروطی مبنی …