قاچاق مشروبات الکلی چه مجازاتی دارد؟

۱۱
4
زمان مطالعه: 2 دقیقه
وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق مشروبات الکلی در صورتی که متعلق به شخص مجرم باشد، برابر شرایط قانونی ضبط خواهد شد.
قاچاق

استفاده از مشروبات الکلی آثار منفی بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. این پدیده از گذشته و در سال‎های پیش از انقلاب در کشور رواج داشته است. در این مطلب به بررسی این‎که قانون چه مجازاتی برای قاچاق مشروبات الکلی در نظر گرفته و چه برخوردی با شخص خاطی خواهد داشت می‎پردازیم.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی :

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، همه افرادی که مرتکب قاچاق کالای ممنوعه شوند، طبق این قانون مجازات خواهند شد. بنابراین فرد خاطی علاوه بر ضبط کالا، با استناد بر مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل مجازات خواهد شد.

  •  اگر ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد، جریمه نقدی دو تا سه برابر ارزش کالای قاچاق
  • اگر ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد، جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالا
  • اگر ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد، جزای نقدی پنج تا هفت برابر کالای قاچاق و بیش از شش ماه تا دو سال حبس
  • اگر ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، دو تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالاقاچاق

همچنین در تبصره این ماده آمده است، در حالتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف و ب) این ماده باشد، مجرم علاوه بر جریمه نقدی مشخص در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‎شود. وجوه حاصل از قاچاق مشروبات الکلی نیز ضبط خواهد شد.

وسلیه نقلیه در قاچاق مشروبات الکلی:

قاچاق مشروبات الکلی به کمک یک وسیله نقلیه انجام می‎شود. وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق مشروبات الکلی در صورتی که متعلق به شخص مجرم باشد یا این که فردی با آگاهی و به طور عمد آن را برای قاچاق کالا در اختیار مجرم یا مجرمان قرار داده باشد، ضبط خواهد شد. در غیر از این موارد، وسیله نقلیه به مالک برگردانده شده و معادل ارزش آن به جریمه  نقدی فرد خاطی افزوده خواهد شد.

محل نگهداری کالای قاچاق

علاوه بر وسیله نقلیه که حمل کالای قاچاق با آن انجام می‎شود، مجرمان این کالاها را در محلی نگهداری می‎کنند. باتوجه به ماده ۲۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز، محل نگهداری کالای قاچاق، اگر متعلق به مرتکب بوده و یا مالک به طور عمد و با آگاهی آن را به منظور انجام عمل مجرمانه یعنی قاچاق مشروبات الکلی در اختیار مجرم قرار داده باشد، اگر ارزش کالای قاچاق شده بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره خواهد شد، به شرطی که ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد. در صورتی که، ارزش کالا کمتر از مبلغ ذکر شده باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب به این جرم ، با شرایطی که ذکر شد مصادره می‎شود.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در دانستنی های حقوقی

همچنین بخوانید

مهریه خود را به نرخ روز محاسبه کنید

معمولا، خانم‌ها در هنگام انعقاد عقد نکاح، مهریه خود را مطالبه نمی‌کنند و ممکن است بعد از گ…