خانه نکات حقوقی اگر سوابق بیمه تامین اجتماعی گم شود چه کسی مسئول است؟(+ویدئو)

اگر سوابق بیمه تامین اجتماعی گم شود چه کسی مسئول است؟(+ویدئو)

۷
6
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بیمه شدگان حق دارند به هنگام تغییر شغل یا جابجایی محل اشتغال، از شعبه بیمه تامین اجتماعی بخواهند که سوابق بیمه ای آنان را به طور یک‎جا در شعب واقع در آخرین محل اشتغال گرد آوری و نگهداری نماید.
بیمه تامین اجتماعی

هرکارگر یا کارمندی که مشمول قانون تامین اجتماعی باشد، حق دارد از اولین روز اشتغال به کار، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد و می‎تواند از سازمان تامین اجتماعی، احقاق این حق را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان درخواست کند.

براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر کارگری که برای کارفرمایی کار می کند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابراین بیمه شده تامین اجتماعی به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

حقوق بیمه تامین اجتماعی

حقوق بیمه تامین اجتماعی ناشی از تکالیف و تعهداتی است که بر پایه قانون و مقررات تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. برخی از این حقوق به شرح زیر است:

بیمه شدگان اداره تامین اجتماعی حق دارند به قوانین ومقررات و دستورالعمل‎هایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به سازمان تامین احتماعی بیان می‎کند، دسترسی داشته باشند. دراین زمینه ، سازمان باید ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نیز برطرف کند.

بیمه شدگان حق دارند در ازای ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه، از مزایای مقرر درقانون (تعهدات سازمان ) مانند بیمه حوادث، بیماریها، بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و… برخوردار شوند. بنابراین سازمان مکلف است با تشکیل پرونده انفرادی برای هریک از بیمه شدگان درگردآوری و نگهداری سوابق آنان تلاش لازم را به‎عمل آورد.

بیمه تامین اجتماعی

بیمه شدگان وافراد تحت تکفل آنان حق دارند متناسب با نیاز خود از خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند. این خدمات صرفا تابع نیاز آنها است وسازمان نمی‎تواند خدمات درمانی قابل ارائه به هر بیمه شده را با میزان حق بیمه پرداختی او مرتبط کند.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در کارگاه مشمول قانون است، اما اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته، طی مدتی از طرف کارفرما حق بیمه پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی نمی‎تواند تعهدات خود و حقوق بیمه شده را نادیده بگیرد. (دراین موارد سازمان ضمن انجام دادن تعهدات خود به بیمه شده، حق بیمه شده را از کارفرما وصول می‎کند.)

مرجع حل اختلاف بیمه شدگان با اداره بیمه:

در صورتی که برخی از تصمیمات مصوبات یا عملکرد سازمان تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی بیمه شدگان شود، می‎توانند ابطال آن و احقاق حق خود را از دبوان عدالت اداری بخواهند.

بیمه شدگان حق دارند هنگام تغییر شغل یا جابه‎جایی محل اشتغال، از شعبه تامین اجتماعی بخواهند که سوابق بیمه ای آنان را به طور یک‎جا در شعب واقع در محدوده آخرین محل اشتغال بیمه شده گردآوری و نگهداری کند. سازمان مکلف به پذیرش این درخواست‎ها بوده و درصورتی‎که در این جابه‎جایی‎ها به سوابق بیمه شده لطمه ای وارد شود مسئول است.

شایان ذکر است، هر بیمه شده می‎تواند با استفاده از کد ملی و شماره بیمه خود و با ورود به سایت بیمه، سوابق بیمه خود را مشاهده کند.

بیمه شدگان حق دارند در صورتی که سوابق آنان نزد سازمان تامین اجتماعی منجر به ایجاد مزایای قانونی نزد سایر سازمانها و موسسات (مانند بانک ها) یا احقاق حقوق از دست رفته آنان می‎شود، گواهی این سوابق را از شعب تامین اجتماعی تقاضا کنند.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

راهنمای کامل خرید انواع کفش مردانه

کفش‌ها همراهان جدایی ناپذیری که در بیشتر لحظات زندگی و خاطرات خوب و بد همراهی‌مان می‌کنند.…