حقوق و مستمری بیمه شده بعد از فوت چه می‌ شود؟

۸
4
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق قانون همسر دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار و ازدواج وی مانع دریافت حقوق او نمی‌شود.
فوت

مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد شد.

  درشرایط زیر بازماندگان مستحق دریافت مستمری متوفی هستند:

  1. در صورتیکه متوفی بازنشسته و دارای بیمه باشد.
  2. در صورتیکه فردی که بیمه شده است، مستمری بگیر از کارافتاده باشد.
  3. در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر زندگی خود حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسال‌ کار را در آخرین‌ سال‌ زندگی خود پرداخت کرده باشد.
  4. در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

بازماندگانی که واجد شرایط دریافت مستمری هستند؟

١-  همسر دائم متوفی.

٢-  شوهر متوفی.

مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال بیشتر باشد و یا  از کارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.

٣- فرزندان پسر متوفی.

درصورتی که سن آنان حداکثر ١٩ سال تمام و پس از آن مشغول به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینکه معلول از کارافتاده شناخته شوند.

۴-  فرزندان دختر متوفی.

درصورتی که فاقد شغل و همسر باشند.

۵-  پدر و مادر متوفی.

درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

سهم مستمری هر یک از بازماندگان متوفی:

قانون تامین اجتماعی، سهم مستمری هر یک از بازماندگان متوفی را به صورت کامل مشخص کرده است.

بر اساس این قانون میزان مستمری همسر متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

میزان مستمری هر فرزند متوفی نیز معادل ۲۵ درصد مستمری بیمه شده‌است و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری وی دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.

مستمری را نمی‌شود وصیت کرد:

به گزارش مجله دلتا ،مستمری، مال و اموالی نیست که بیمه‌شده در زمان زنده‌ بودن بتواند در مورد آن وصیت کند و به‌وسیله آن، عده‌ای از بازماندگان را انتخاب و عده‌ای دیگر را از آن محروم کند.

 با توجه به این که مستمری بازماندگان جزء اموال متوفی محسوب نمی‌شود، بنابراین امکان پرداخت مهریه از طریق آن و همچنین امکان توقیف مستمری برای پرداخت بدهی متوفی وجود ندارد.

 

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

زن بعد از طلاق چه حقوق مالی دارد؟

در این مقاله قصد داریم به مهم‌ترین حقوق مالی زن بعد از طلاق بپردازیم و شرایط دریافت آن را …