در عقد موقت از چه راهی می‌توان مهریه‌ را دریافت کرد؟

۲
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می‌شود.
دریافت مهریه در عقد موقت

مطالبه مهریه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، حق مسلم و غیر قابل انکار زن است. مهریه در عقد موقت از شرایط صحت عقد است و عدم تعیین مهریه و مدت زمان عقد موقت موجب بطلان عقد است. اگر عقد موقت یا همان صیغه در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد هیچ تفاوتی در مطالبه مهریه، با عقد دائم ندارد و به آسانی قابل وصول است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دریافت مهریه در عقد موقت می‌پردازیم.

مطالبه مهریه در عقد موقت

در عقد موقت اگر عقد به ثبت رسیده باشد زن هم از طریق دادگاه و هم اجرای ثبت می‌تواند درخواست اجرای مهریه‌اش را بکند اما اگر به ثبت نرسیده باشد تنها می‌توان از طریق دادگاه اقدام کرد و ادعایش را با اسناد و شواهد به اثبات برساند. عقدنامه‌های ازدواج‌های موقت، سند عادی محسوب می‌شوند. لذا جهت دادخواست مهریه باید به دادگاه حقوقی مراجعه نمود و نمی‌توان برای اجرای مهریه از طریق اداره ثبت اقدام نمود. چرا که قابلیت صدور اجرائیه را ندارد، حتی اگر صیغه نامه ۹۹ ساله باشد. در دادخواست تقدیمی علاوه بر مطالبه باید اثبات زوجیت نیز در ستون خواسته درج گردد.

زنی که عقد موقت او به ثبت نرسیده است، جهت مطالبه مهریه خود می‌تواند با استفاده از استشهادیه‌ای که حاوی شهادت دو شاهد مرد عادل یا یک مرد به همراه دو زن باشد، ادعای خود را ثابت نماید. نکته مهم این است که اقرار هر یک از طرفین در مورد مهریه و میزان آن نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

مهریه در عقد موقت

اتمام مدت در ازدواج موقت

سوال اساسی این است که در صورت اتمام مدت ازدواج موقت، آیا حق مطالبه مهریه توسط زن از بین می‌رود؟

با تکیه بر قوانین مدون و رویه قضایی می‌توان این‌گونه بیان نمود که با اتمام مدت به هیچ عنوان حق مطالبه مهریه از بین نمی‌رود و در واقع مهریه شامل مرور زمان نمی‌شود و هر زمان که زن بخواهد قابل وصول خواهد بود.

 مطالبه مهریه

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، چگونه باید ازدواج موقت خود را ثابت کنیم؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در چه شرایطی زن بعد از طلاق نیز ارث می‌برد؟

از جمله افرادی که از متوفی ارث می‌برد، همسر دائم وی است و شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق یک…