در چه مواردی مرد می‌تواند مهریه را پرداخت نکند؟

۲
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهر یا همان مهریه، مالی است که به هنگام عقد نکاح بر اساس ضوابط شرع، رسم و عادت اقوام مختلف از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود.
پرداخت نکردن مهریه

یکی از حقوق مالی زن، دریافت مهریه است که به موجب عقد ازدواج به وی تعلق می‌گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع پرداخت نکردن مهریه می‌پردازیم.

در موارد زیر مهری بر عهده مرد نیست

اگر در عقد، مهریه معین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد یا مهریه مجهول بوده یا مالیات نداشته و قبل از رابطه جنسی زوجین یکی از آن‌ها فوت کند.

ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی

  •  اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از رابطه جنسی بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهر نیست.
  • اگر ازدواج باطل باشد و بین زن و مرد رابطه جنسی رخ ندهد.

ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی

  • درصورتی‌که عقد نکاح اعم از دائم یا موقت باطل بوده و رابطه جنسی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌‌تواند آن را ‌استرداد نماید.
  • اگر ازدواج باطل باشد، رابطه جنسی نیز انجام شده باشد ولی زن آگاه به باطل بودن ازدواج باشد. اگر به مطالب مهریه علاقه دارید به مطلب آیا گرفتن مهریه از خانواده شوهر امکان‌پذیر است؟ مراجعه کنید.

پرداخت مهریه

موارد پرداخت نصف مهریه مندرج در عقدنامه

  •  ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی بیان داشته است، اگر مرد قبل از رابطه جنسی زن را طلاق دهد در این‌صورت مهریه پرداخت نشده باشد نصف آن پرداخت می‌شود و اگر پرداخت شده باشد نصف آن برگردانده می‌شود.
  • ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی بذل مدت را مشخص کرده است. یعنی در ازدواج موقت قبل از رابطه جنسی مرد مدت را به زن ببخشد و ازدواج موقت را بر هم بزند.
  • اگر قبل از رابطه جنسی میان زوجین به خاطر وجود عیب در مرد، زن ازدواج را فسخ کند. اگر بعد از رابطه جنسی باشد این‌چنین نیست و کل مهریه را باید بپردازد.

موارد پرداخت نصف مهرالمثل

اگر قبل از رابطه جنسی به واسطه عیب در مرد از جانب زن ازدواج فسخ شود و مهریه تعیین نشده باشد دراین‌صورت به زن نصف مهرالمثل تعلق می‌گیرد.

مطالبه کردن مهریه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب  آیا مهریه غیر‌نقد، قابل تبدیل به پول است؟  را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

نحوه تقسیم هزینه آسانسور را جدی بگیرید

آسانسور از جمله بخش‌های مشاء ساختمان محسوب می‌شود که هزینه‌های آن برعهده تمام ساکنان یک سا…