آیا گرفتن مهریه از خانواده شوهر امکان‌پذیر است؟

۱۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
از نقطه نظر قانونی، مهریه تکلیفی است که شوهر تعهد نموده و طبعا خانواده شوهر مسئولیت قانونی نسبت به پرداخت آن ندارد مگر در شرایطی خاص.
دریافت مهریه از خانواده همسر

مهریه به مالی اطلاق می‌شود که مرد در هنگام عقد نکاح به زن پرداخت یا متعهد به پرداختن آن می‌شود و در عقدنامه به‌صورت کتبی درج و ثبت شده و شوهر ذیل آن را امضا می‌نماید. بنابراین مشخص می‌شود که مهریه حق شرعی و قانونی زن است که شوهر بایستی در هر زمانی‌که زن مطالبه نمود، نسبت به پرداخت آن اقدام لازم را به عمل آورد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دریافت مهریه از خانواده همسر می‌پردازیم.

آیا گرفتن مهریه از پدر شوهر امکان‌پذیر است؟

از نقطه نظر قانونی؛ مهریه تکلیفی است که شوهر تعهد کرده است. طبعا پدرشوهر مسئولیت قانونی نسبت به پرداخت آن ندارد. پس حتی در مواردی که همسر زن از تمکن مالی برخوردار نبوده و در مقابل؛ پدرشوهر دارای سرمایه زیادی باشد، هیچ مسئولیت قانونی متوجه حال پدرشوهر نیست. مگر در برخی شرایط خاص.

شرایط دریافت مهریه از پدر شوهر 

زن در شرایطی که پدرشوهر در عقدنامه نسبت به پرداخت مهریه ضمانت یا تعهدی داده باشد می‌تواند از پدرشوهر خود مطالبه مهریه کند. توجه داشته باشید که پدرشوهر بایستی تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را به‌صورت قانونی به امضاء رسانده باشد. استناد به گفتار شفاهی پدرشوهر در خصوص پرداخت یا ضمانت پرداخت مهریه زن آن‌چنان از جایگاه قانونی برخوردار نیست. اگر به مباحث مهریه علاقه دارید مطلب زن از چه اموالی نمی‌تواند مهریه‌اش را بردارد؟ را مطالعه کنید.

همچنین در شرایطی که پدرشوهر فوت کرده باشد و تعهد مهریه را در زمان عقد نکاح کرده باشد، زن می‌تواند تقاضای مهریه خود را به ورثه پدرشوهر فوت شده اعلام کند. ورثه مکلف به پرداخت مهریه به عنوان دین ممتاز از محل سهم‌الارث هستند.

دریافت مهریه

نحوه دریافت مهریه از مادرهمسر

گاهی برخی خانم‌ها به منظور اطمینان بیشتر از خانواده شوهر می‌خواهند که آن‌ها در عقدنامه، خود را ضامن تعهدات شوهر از جمله مهریه معرفی کنند.  این سند جزو اسناد رسمی است قابل اجرا در خصوص افرادی است که ضامن شده‌اند. اگر مادرهمسر ضامن پرداخت مهریه شود، ابتدا لازم است زن تا در صورت رسمی بودن سند، از طریق اداره اجرای ثبت یا دادگاه خانواده نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید.

 گرفتن مهریه از فامیل شوهر پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات پنهان کردن ازدواج قبلی چیست؟  را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا سهام عدالت به ارث می‌رسد؟

پس از فوت هر شخصی، دارایی‌های او به‌صورت قهری به ورثه او منتقل می‌شوند. به ارث رسیدن سهام …