چگونه می‌توان بدون ضرر مبایعه‌نامه را فسخ کرد؟

۵
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
مبایعه‌ نامه همان سند خرید و فروشی است که بین طرفین یک معامله یا اینکه توسط بنگاه ملکی نوشته می‌شود.
فسخ کردن مبایعه نامه

منظور از مبایعه‌ نامه همان خرید و فروش است. حال چه خرید و فروش ملک باشد یا ماشین و غیره. اما در اینجا روی صحبت ما با مبایعه‌ نامه ملک یعنی خرید و فروش ملک است. باید بدانیم که وقتی چنین معامله‌ای را انجام می‌دهیم دیگر به حکم قانون قابل برهم زدن نیست (قابل فسخ کردن نیست) مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد که تنها در آن موارد می‌توان مبایعه‌ نامه ملک را فسخ کرد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع فسخ کردن مبایعه نامه می‌پردازیم.

فسخ معامله یا مبایعه‌ نامه ملک

به حق فسخ مبایعه‌ نامه ملک، خیار فسخ گفته می‌شود. خیار یعنی اختیار بر هم زدن معامله. در معامله و مبایعه نامه تا زمانی که قانون اجازه نداده یا خود ما توافق نکرده‌ایم این حق فسخ وجود ندارد. اما در چه مواردی قانون اجازه داده است که قرارداد را فسخ کنیم؟

خیار غبن

گاهی ممکن است فروشنده ملک در قیمت واقعی ملک، شما را فریب داده باشد. برای مثال واحد آپارتمانی را که ۷۰۰ میلیون ارزش دارد به شما یک میلیارد فروخته باشد اینجا می‌توانید به دلیل گران فروختن یا غبن (خیار غبن)، معامله را برهم بزنید.

خیار عیب و تدلیس

گاهی به این شکل است که فروشنده درباره مال در مواردی به جز قیمت آن شما را فریب داده است. یعنی یک سری مسائل را درباره مال یا ملک به شما نگفته است. برای مثال آن ملک عیب جدی در ساختمانش دارد یا این که در اجاره کسی است برای چند سال و شما این را نمی‌دانستید که اینجا حق فسخ دارید.

خیار شرط

اما یکی دیگر از دلایلی که شما می‌توانید معامله را برهم بزنید درج این اختیار برای خودتان در ضمن مبایعه نامه است. برای مثال در ضمن خرید ملک، شرط و توافق می‌شود شما به عنوان خریدار تا ۲ ماه یا تاریخ مشخصی بدون دلیل خاصی حق فسخ داشته باشید. اینجا هم اختیار فسخ وجود دارد.

 فسخ مبایعه نامه

خیار تخلف از شرط

این عنوان برای وقتی است که شما شرط و تعهدی را در ضمن عقد درج کرده‌اید اما از آن تخلف شده است.

برای مثال شرط شده است که مساحت ملک فلان مقدار باشد یا این‌که فروشنده ظرف مدتی معین فلان کار و تعمیر در ملک را انجام دهد اما از آن تخلف می‌شود و انجام نمی‌شود.

خیار تاخیر ثمن

اگر در هنگام معامله ملک برای پرداخت پول معامله زمانی تعیین شود باید در سر رسید مزبور پرداخت شود. اما اگر زمانی تعیین نشود و برای مثال خریدار چک بدهد به فروشنده اگر تا ۳ روز آن چک‌ها پاس نشود فروشنده می‌تواند که معامله را برهم بزند.

اقاله

در مواردی که هیچ راهی برای فسخ مبایعه نامه ملک وجود ندارد طرفین قرارداد یعنی خریدار و فروشنده می‌توانند با توافق هم و با رضایت هم از معامله پشیمان شوند و همه چیز به جای اول برگردد که این برهم زدن با توافق طرفین را اقاله می‌نامند.

بر هم زدن مبایعه نامه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب چرا تنظیم سند رسمی الزامی است؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات بوسیدن زن شوهردار چیست؟

مجازات بوسیدن زن شوهردار یکی از جرایم منافی عفت است. متاسفانه برقراری رابطه نامشروع زنان م…