حکم فروش سهم‌الارث سایر ورثه بدون اجازه چیست؟

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بعد از دریافت اسنادی هم‌چون گواهی حصر وراثت یا حتی انجام اقداماتی مانند تقسیم ارث، ممکن است ورثه، برای فروش سهم‌الارث خود اقدام کنند.
فروش سهم‌ الارث سایر ورثه

با توجه به وضعیت امروز خانواده‌ها و نیاز به سرمایه برای تامین معاش، معمولا مشاهده می‌کنیم که ورثه، سهم‌الارث خود را به سایر اشخاص، انتقال می‌دهند. این انتقال، ممکن است به وسیله قرارداد فروش سهم‌الارث انجام شود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع فروش سهم‌ الارث سایر ورثه می‌پردازیم.

فروش سهم‌الارث به غیر

با فوت متوفی، وراث قائم مقام قانونی او در ماترک می‌شوند. پس از تصفیه دیون متوفی، هرکدام از ورثه می‌تواند حتی بدون رضایت سایر ورثه، مقدار سهم‌الارث خود را به هر شخصی که بخواهد ولو به غیر از وراث واگذار کند. در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و سایر وراث هم نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند.

فقط در یک مورد که اگر ورثه دو نفر باشند و یکی از ورثه سهم‌الارث مال غیر منقول را به شخص دیگری بفروشد، ورثه دیگر می‌تواند از حق شفعه استفاده کند و با پرداختن ثمن معامله به خریدار کل ملک را متصرف شود. این استثنا فقط برای مال غیر منقول و بودن دو ورثه است نه بیشتر.

 اجاره ملک موروثی بدون اجازه سایر ورثه

این عمل نیز کلاهبرداری محسوب می‌شود. انتقال منافع(اجاره) هم بدون رضایت مالکیت مشاعی جرم محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه ذی‌نفع می‌تواند ابطال عقد اجاره منعقد شده را از دادگاه تقاضا کند.

نکته: در خرید یا اجاره املاک موروثی بسیار دقت کنید. اولا همه وراث بر طبق گواهی انحصار وراثت امضاء کرده باشند. ثانیا اگر بعضی از آن‌ها حضور ندارند وکیل آن‌‌ها که وکالتنامه محضری دارای حدود اختیارات کامل است، به جای او امضا کند.

فروش سهم‌ الارث

فروش سهم‌ الارث سایر وراث بدون رضایت آن‌‌ها

قطعا کلاهبرداری محسوب می‌شود و مشمول قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و در حکم کلاهبرداری است. که حداقل یکسال حبس به انضمام پرداخت جریمه معادل قیمت مال فروخته شده دارد. از لحاظ حقوقی نیز معامله مال غیر اثری در تملیک ندارد و شخص ذی نفع می‌تواند درخواست ابطال انتقال بدون رضایت خود را کند.

توجه داشته باشید که خریدار هم با علم به این‌که مال غیر را خریداری می‌کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در چه صورت پدر و مادر از فرزند خود ارث می‌برند؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا به دلیل افسردگی می‌توان طلاق گرفت؟

آیا مرد می‌تواند به دلیل افسردگی همسرش از او طلاق بگیرد؟ آیا زن می‌تواند به دلیل افسردگی ا…