مواردی که وصیت‌نامه را باطل می‌کند

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
هر فردی مالک اموال خود است و هرگونه تصرفی در آن‌ها می‌تواند انجام دهد و حتی می‌تواند برای اموال خود بعد از مرگش تعیین تکلیف کند و آن اموال را به دیگران انتقال دهد.
مواردی که وصیت نامه را باطل می کند

وصیت‌نامه قواعد و اصول کلی و ماهوی خاص خود را دارد که نگارنده آن وصیت‌نامه ملزم به رعایت آن قوانین و اصول است و در صورت عدم رعایت این موارد، موجبات ایجاد اختلاف و دعوا بین ورثه فراهم می‌گردد که حتی امکان دارد باعث بطلان وصیت‌ نامه شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مواردی که وصیت نامه را باطل می کند می‌پردازیم.

در چه مواردی وصیت‌نامه قابل ابطال است؟

از جمله قواعد و اصولی که عدم توجه و رعایت آن‌ها می‌تواند منجر به ابطال وصیت‌نامه شود به شرح زیر است:

  • ممکن است متوفی، در ضمن وصیت‌نامه خود اعلام کند که تعدادی از وراث از حق ارث محروم هستند. چنین وصیتی باطل خواهد بود.
  • اگر شخصی خودکشی کرده باشد و بعد از آن اقدام به تنظیم وصیت‌نامه نموده باشد، وصیت‌نامه وی و مفاد موجود در آن باطل خواهد بود.
  • عدم اهلیت متوفی موجب بطلان وصیت‌نامه است. شخص متوفی برای انجام وصیت باید اهلیت کامل داشته باشد و از محجورین نباشد.
  • وصیت به مال توقیف شده موجب بطلان وصیت است. نظر به اینکه دارایی متوفی وثیقه وصول مطالبات او است، طلبکاران می‌توانند چنانچه مال وصیت شده وثیقه در نزد آن‌ها باشد، اقدام به ابطال وصیت‌نامه نمایند.
  • اگر وصیت به قصد و نیت فرار از دین باشد وصیت را باطل خواهد کرد.
  • اگر مدرکی بدست آید که ثابت نماید متوفی از این وصیت رجوع کرده است، وصیت را باطل خواهد کرد.

بطلان وصیت‌ نامه

  • اگر متوفی دو وصیت‌نامه داشته باشد و این دو وصیت‌نامه با هم مغایر باشند موجب بطلان هر دو وصیت‌نامه خواهد شد.
  • وصیت بر عمل نامشروع موجب بطلان وصیت‌نامه خواهد شد.
  • وصیت به انتقال مال به دیگری، در صورتی‌که این مال بیشتر از ثلث ترکه باشد و وراث رضایت نداشته باشند و به انتقال بیش از ثلث ترکه راضی نباشند، وصیت‌نامه باطل خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اگر بابت ارث و میراث شکایت دارید، باید چگونه اقدام کنید؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

شرایط دریافت مهریه بدون داشتن رابطه زناشویی

بر اساس ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به محض اینکه زن و مردی به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند، زن مالک …