آیا می‌توان مجازات رابطه نامشروع را به جریمه نقدی تبدیل کرد؟

۷
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
افراد بالغی که بدون ازدواج روابطی خارج از چهارچوب شرع و قانون با هم داشته باشند، مرتکب رابطه نامشروع شده‌اند.
تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی

با توجه به رواج رابطه نامشروع در سطح جامعه به حساسیت بیش‌تر قانون‌گذار در تبیین موارد و مصادیق این جرم نیاز است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تبدیل مجازات رابطه نامشروع می‌پردازیم.

رابطه نامشروع در مقابل رابطه‌ مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده‌اند و خارج از حد مشخص شده با یک‌دیگر رابطه برقرار کرده‌اند.

مجازات جرم رابطه نامشروع

مجازات جرم رابطه‌ نامشروع در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص شده است. طبق این ماده مجازات رابطه نامشروع، شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود.

مجازات رابطه نامشروع به اجبار

مجازات رابطه نامشروع به اجبار، مانند همان مجازات رابطه نامشروع است؛ از این رو اگر یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع اکراه داشته باشد و به زور مجبور به این کار شود، مجازات فقط نسبت به اکراه‌کننده اعمال می‌شود.

برای مثال اگر مردی، زنی را به اجبار و اکراه وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل در آغوش گرفتن کند، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع خواهد شد.

تبدیل مجازات رابطه نامشروع

تبدیل مجازات رابطه نامشروع

نکته دیگر این است که امکان تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی وجود دارد. مجازات شلاق به عنوان یک مجازات تعزیری در جرم رابطه نامشروع، می‌تواند به جریمه نقدی تبدیل شود که میزان آن را با توجه به شدت و حدت جرم، قاضی مشخص می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب تخریب و فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا می‌توان زن را بدون دلیل منطقی طلاق داد؟

طلاق از طرف مرد در ایران به عنوان یک حق قانونی شناخته شده است. برای این موضوع در قانون مدن…