حکم تخلیه ملک از مستاجر

۳
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
برای اینکه تخلیه ملک از جانب موجر قانونی باشد باید یکی از حالت‌های تعیین شده در قانون پیش آید.
حکم تخلیه مستاجر

از قراردادهای رایج که امروزه بسیار کاربرد دارد، قرارداد اجاره است. اجاره، عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود و در ازای استفاده آن، اجاره‌بها به موجر پرداخت می‌کند. مستاجر و موجر (مالک) به موجب عقد اجاره در قبال هم تعهدات و وظایفی دارند. ممکن است موجر یا مستاجر به تعهدات خویش عمل نکند. اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نکند، قانونگذار راهکارهایی برای این موضوع ارائه داده است که از جمله آن می‌توان به تخلیه مستاجر از ملک اشاره کرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی موارد گرفتن حکم تخلیه ملک از مستاجر می‌پردازیم.

حکم تخلیه ملک از مستاجر

مالک می‌تواند دستور تخلیه ملک خود را که در تصرف مستاجر است را از مراجع قضایی در صورت وجود شرایطی خواستار شود. موارد حکم تخلیه مستاجر عبارتند از:

  • عقد اجاره دارای مدت محدود است. با انقضای مدت اگر قرارداد تمدید نشود، مستاجر موظف به تخلیه ملک است؛ اگر مستاجر ملک را تخلیه نکند، مالک می‌تواند دستور حکم تخلیه مستاجر را بگیرد.
  • اگر مستاجر به مدت ۳ ماه اجاره بها را پرداخت نکند.
  • در صورتی که در  قرارداد اجاره شرط عدم انتقال به غیر ذکر شده باشد و مستاجر ملک را به دیگری انتقال بدهد.
  •  مستاجر از ملک استفاده غیرمشروع کرده باشد.

در موارد فوق موجر می‌تواند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و با همراه داشتن مدارک، دادخواست تخلیه ملک را بدهد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نکاتی که باید در تنظیم قولنامه در نظر بگیرید را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در عقد موقت از چه راهی می‌توان مهریه‌ را دریافت کرد؟

مطالبه مهریه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، حق مسلم و غیر قابل انکار زن است. مهریه در عق…