آیا می‌توان حقوق کارمند بدهکار را توقیف کرد؟

۳
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اگر شخص بدهکار، کارمند باشد حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف است.
توقیف حقوق کارمند بدهکار

واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگه ‌داشتن است. واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران کار می‌کنند، پرداخت می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی امکان توقیف حقوق کارمند بدهکار می‌پردازیم.

توقیف حقوق کارمند بدهکار

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، «اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌ خصوصی و نظائر آن، در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»

بنابراین اگر بدهکار، کارمند باشد طلبکار می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای او توقیف شود؛ البته صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است، نه همه آن؛ بنابراین اگر بدهکار، طبق قانون موظف باشد به شخصی نفقه بپردازد، فقط یک‌ چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است. در غیر اینصورت، می‌توان یک‌ سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.

همچنین توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی صرفا به میزان یک ‌چهارم مجاز است؛ آن ‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز صرفا به میزان یک‌ چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌‌بگیر باشد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی مطلب چه کسی عهده‌دار پرداخت بدهی‌های متوفی است؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در عقد موقت از چه راهی می‌توان مهریه‌ را دریافت کرد؟

مطالبه مهریه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، حق مسلم و غیر قابل انکار زن است. مهریه در عق…