مهرالمثل چگونه تعیین می‌شود؟

۲
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
هنگامی که برای زوجه در عقد نکاح دائم مهریه‌ای تعیین نشده باشد، برای او مهرالمثل تعیین می‌شود.
موارد تعیین مهرالمثل

سوال مهمی که در ارتباط با مهرالمثل زن وجود دارد، این است که در چه شرایطی اقدام به تعیین مهرالمثل برای زن می‌شود و اصولا در چه مواردی تعیین مهر المثل برای زن ضروری است؟ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی موارد تعیین مهرالمثل می‌پردازیم.

موارد تعیین مهرالمثل

براساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، مبنای تعیین مهر المثل زن وضعیت خانوادگی و سایر صفات و خصوصیات زن از جمله مدرک تحصیلی و جایگاه اجتماعی وی است. البته این خصوصیات و صفات را با خویشاوندان زن و همچنین سایر افرادی که در وضعیت او هستند، مورد سنجش قرار داده می‌شود. موارد تعیین مهرالمثل عبارت است از:

  • در صورتی که زن و مرد قبل از عقد نکاح اقدام به تعیین مهریه نکرده باشند و قبل از تعیین مهریه، بین زوجین رابطه زناشویی رخ داده باشد، مهرالمثل برای زن تعیین خواهد شد.
  • در مواردی که توافق زوجین مبنی بر اینکه میزان مهریه چقدر است، به دلایلی باطل بوده باشد؛ میزان مهریه زن همان مهرالمثل وی خواهد بود.
  • در صورتی که عقد نکاح میان زوجین باطل بوده باشد و بین زن و مرد نیز رابطه زناشویی رخ داده باشد و زن از باطل بودن عقد نکاح مطلع نبوده باشد، در این مورد نیز به زن مهرالمثل تعلق خواهد گرفت.
  • تعیین مهرالمثل برای زن در شرایطی امکان پذیر است که ضمن عقد نکاح مهریه زن مشخص نشده باشد و رابطه زناشویی میان زوجین به وقوع پیوسته باشد که در این صورت، زن استحقاق دریافت مهرالمثل را خواهد داشت. در این خصوص، زن برای تعیین مقدار مهرالمثل خود می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست تعیین مهرالمثل تقدیم کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بعد از عقد می‌توان مهریه را تغییر داد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اگر به این نکات حقوقی توجه کنید، ازدواجی موفق دارید

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست…