خیانت در امانت کارت بانکی چه مجازاتی دارد؟

۴
1
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
خیانت در امانت در قانون جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است.
خیانت در امانت کارت بانکی

گاهی شخص امانت‌دار با هر انگیزه‌ای مرتکب انجام برخی کارها می‌شود که ممکن است، نه ‌تنها خودش را مسئول جبران خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال کند، بلکه بنا به وجود شرایطی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان ارکان تحقق جرم خیانت در امانت آمده است، منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات او شود،  اینجا است که از جرم خیانت در امانت صحبت به میان خواهد آمد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات خیانت در امانت کارت بانکی می‌پردازیم.

مجازات خیانت در امانت کارت بانکی

زمانی جرم خیانت در امانت کارت بانکی محقق می‌شود، که شخص دارنده کارت به دلایل مختلفی که خودش قادر به استفاده نیست، کارت را با تمام اطلاعات برای استفاده مشخص به امین می‌سپارد، اما امین از مبلغ موجود در کارت استفاده ناروا می‌کند و موجب ورود ضرر به دارنده کارت می‌شود، در غیر این صورت مصداق خیانت در امانت نخواهد بود و می‌تواند تحت عناوین مجرمانه سرقت یا کلاهبرداری مورد تعقیب قرار بگیرد.

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود، یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر سرقت اینترنتی از حساب بانکی افراد چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در این موارد فرد، قصاص نمی‌شود!

مجازات جرم قتل عمد قصاص قاتل است؛ بنابراین اگر فردی اقدام به قتل دیگری کند باید قصاص شود م…