خانه نکات حقوقی حقوق متوفی به چه کسانی می‌رسد؟

حقوق متوفی به چه کسانی می‌رسد؟

۱۳
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته ‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌شود.
حقوق متوفی

بعد از فوت اشخاص، در صورتی‌که متوفی دارای حقوق مستمری باشد، وراث ایشان می‌توانند از حقوق مستمری و بازنشستگی او استفاده کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی دریافت حقوق متوفی می‌پردازیم.

شرایط دریافت حقوق متوفی

بازماندگان‌ متوفی دارای شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌، در یکی‌ از حالات‌ زیر مستمری‌ بازماندگان‌ را دریافت‌ خواهند کرد:

  • در صورتی که متوفی، بازنشسته و دارای بیمه باشد، بازماندگان حقوق مستمری او را به ارث خواهند برد.
  • در صورتی که فردی که بیمه شده است، مستمری بگیر از کارافتاده باشد.
  • در صورت‌ فوت‌ بیمه ‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر زندگی خود حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک سال‌ کار را در آخرین‌ سال‌ زندگی خود پرداخت کرده باشد.
  • در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازا هر سال سابقه پرداخت حق‌ بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳) قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

حقوق متوفی

کدام بازماندگان می‌توانند حقوق مستمری از مرد دریافت کنند؟

  • زوجه دائم بیمه‌شده‌ متوفی‌، زمانی‌که شوهر اختیار نکرده‌ است‌.
  • همسران بیمه‌شده متوفی که شوهر اختیار کرده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجددا به آن‌ها مستمری پرداخت خواهد شد.
  • فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصرا به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

از تاریخ تصویب این قانون، حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه پسر تا پایان بیست سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل او بوده و‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز کرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ از کار افتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ ندارند، می‌توانند از این مستمری استفاده کنند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب وصیت‌نامه و هر آنچه باید درباره آن بدانید را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا اثبات جرم از طریق پیامک ممکن است؟

پیامک زمانی می‌تواند دلیل محسوب شود، که باعث علم قاضی شود. علم قاضی خود یک دلیل است. …