خانه نکات حقوقی تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین

تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد.
مهریه زن در صورت تمکین نکردن

عقد نکاح یا ازدواجی که میان زن و مردی بسته می‌شود و سبب ایجاد رابطه زوجیت و محرمیت میان آن دو می‌شود، تکالیفی را نیز بر عهده هر دوی آن‌ها قرار می‌دهد که انجام دادن آن‌ها، فارغ از جنبه اخلاقی و شرعی، واجد ضمانت اجراهای قانونی نیز است؛ به عنوان نمونه یکی از مهمترین تکالیفی که در عقد نکاح به عهده مردان قرار گرفته است، پرداخت کردن مهریه زن بوده که عدم پرداخت آن سبب ایجاد ضمانت اجراهای قانونی از بابت عدم پرداخت مهریه است، همچنین تمکین از شوهر که به عنوان تکلیفی قانونی به عهده زن قرار گرفته است و از همین بابت است که استحقاق مطالبه نفقه را خواهد داشت. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی تعلق مهریه زن در صورت تمکین نکردن می‌پردازیم.

قانون مهریه زن

مقررات و قوانین مربوط به مهریه زن در مواد ۱۰۷۸ الی ۱۱۰۱ قانون مدنی در ۲۴ ماده مقرر شده است که با توجه به مواد مربوط به قانون مهریه زن می‌توان گفت به محض عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و هر نوع تصرفی که بخواهد می‌تواند در مال موضوع مهریه انجام بدهد و در این خصوص هم تفاوتی میان عقد دائم با عقد موقت وجود ندارد. مهریه زن از همان لحظه‌ای که عقد ازدواج میان زن و شوهر خوانده می‌شود، به زن تعلق می‌گیرد و از همان لحظه زن امکان مطالبه مهریه خود را خواهد داشت.

مهریه زن در صورت تمکین نکردن

مهریه زن در صورت تمکین نکردن

به طور کلی تمکین از شوهر به معنای آن است که زن در امور کلی مربوط به زندگی مشترک همسر خود را بپذیرد و با وی حسن معاشرت داشته باشد. در مقابل ایفای این وظیفه از سوی زن، مرد نیز مکلف شده است که به زن خود نفقه بدهد و مخارج زندگی مشترک را به نحو احسن تادیه کند. اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا در صورت عدم تمکین مهریه به زن تعلق می‌گیرد؟
به محض اینکه زن و مردی با هم ازدواج کردند و صیغه عقد نکاح خوانده شد، زن استحقاق دریافت مهریه را پیدا می‌کند و پرداخت مهریه زن بر ذمه یا عهده مرد قرار می‌گیرد و هیچ امری نمی‌تواند به مالکیت زن بر مهریه خللی وارد کند؛ حتی عدم تمکین از سوی زن. به عبارت دیگر، زمانی که زنی از شوهر خود تمکین نکند، باز هم مرد مکلف به پرداخت مهریه زن خواهد بود و به لحاظ قانونی عدم تمکین از سوی زن، مجوزی بابت عدم پرداخت مهریه به زن نیست. البته این موضوع بدان معنا نیست که زن می‌تواند در قبال همسر خود از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند؛ چرا که بر اساس قانون مدنی زن تنها در صورتی حق دریافت نفقه را خواهد داشت که از شوهر خودش تمکین خاص و عام کرده باشد. بر این اساس، علی رغم اینکه عدم تمکین از شوهر و یا خیانت زن موجب محرومیت زن از مطالبه مهریه نمی‌شود و باید مهریه زن خیانت کار و یا زنی که تمکین نمی‌کند پرداخت شود ، اما اثبات عدم تمکین خانم مجوزی بابت عدم پرداخت نفقه به زن خواهد بود.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطالبه مهریه در عقد موقت را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟

مهریه هم‌زمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت می‌شود. …