آیا نفقه به زن شاغل تعلق می‌گیرد؟

۸
0
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
در پرداخت نفقه به زن، تفاوتی میان زنان شاغل و زنان غیرشاغل وجود ندارد.
نفقه زن شاغل

عقد نکاح سبب به وجود آمدن آثاری در روابط میان زوجین می‌شود. یکی از این تکالیف، لزوم پرداخت نفقه به زن است. انجام این تکلیف از سوی مرد به اندازه‌ای مهم است که در قانون ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه مشخص شده است و در صورت ترک انفاق(نفقه)؛ مرد ممکن است به مجازات حبس محکوم شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی تعلق نفقه به زن شاغل می‌پردازیم.

نفقه زن شاغل

یکی از مزایای نفقه زن آن است که پرداخت نفقه به وی مشروط به فقر زن نیست. حتی اگر زن شاغل، یا دارای اموال بوده و قادر به تامین نیازهای خود باشد، باز هم پرداخت نفقه زن بنا به قانون بر عهده شوهر است. در پرداخت نفقه به زن، تفاوتی میان زنان شاغل و زنان غیر شاغل نیز وجود ندارد. بر اساس قانون در صورت تمکین زن، مرد موظف به پرداخت نفقه به همسر خود می‌شود، حتی اگر زن کارمند بوده و درآمد خوبی هم داشته باشد، شوهر نمی‌تواند از پرداخت نفقه به همسرش شانه خالی کند. اما پرداخت نفقه به فرزند اینگونه نیست، شرط پرداخت نفقه به فرزندان این است که فرزند صاحب مال کافی نباشد و نتواند به واسطه اشتغال به کاری، نفقه خود را تامین کند. اگر فرزندان خودشان صاحب دارایی باشند و بتوانند کار کنند و صاحب درآمد باشند، پرداخت نفقه به آن‌ها بر پدر ضروری نیست.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب محروم کردن از ارث،قانونی یا غیر قانونی؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

نکاتی در رابطه با تمدید قرارداد اجاره در سال ۱۴۰۱

از آنجایی که قرارداد اجاره جزو قراردادهایی‌ست که روزانه تعداد زیادی از آن‌ها منعقد می‌شود …