هزینه دادرسی

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری موظفند مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند. با پرداخت این هزینه دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز خواهد کرد.
هزینه دادرسی در دعوا

طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت مبالغی به عنوان هزینه دادرسی است. این مبلغ در دعاوی مختلف و همچنین مرجع رسیدگی کننده که  متفاوت خواهد بود. بنابراین میزان هزینه دادرسی برای افرادی که قصد دارند از مراجع قضایی درخواست رسیدگی به ادعاهای خود را داشته باشند، اهمیت دارد.  این موضوع در مجله دلتا بررسی شده است، با ما همراه باشید.
•اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
•هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی
•هزینه دادرسی در دعاوی کیفری

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری موظفند مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند. با پرداخت این هزینه دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز خواهد کرد، مگر آن که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد که در آن صورت باید ناتوانی مالی یا اعسار خود را از طریق شهادت شهود اثبات کند. در غیر این صورت برای رسیدگی به دعوا، پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی

شامل چند بخش و عبارت است از :
۱. هزینه دادرسی ویژه دادخواست
۲. حق الوکاله وکیل
۳. هزینه‌های دیگر دادرسی مانند دستمزد کارشناس

هزینه دادرسی در دعاوی کیفری

۱. هزینه دادرسی ویژه تقدیم شکواییه
۲. حق‌الوکاله وکیل در دعاوی کیفری با توافق هر دو طرف دعوا و متناسب با اهمیت و پیچیدگی دعوا تعیین می‌شود.
۳. یک تمبر غیرمالی تحت عنوان مالیات وکالتی روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد.
۴. سایر هزینه‌هایی که در جریان یک دعوا پیش می‌آید.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر تفاوت‌های دعوای حقوقی و کیفری “تفاوت دعوای حقوقی و کیفری در چیست؟” را مطالعه کنید؟

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

سهم پدر و مادر از مهریه دختر چقدر است؟

مرد به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند از زیر بار مهریه شانه خالی کند بنابراین سهم پدر و مادر از مهریه…