ورشکستگی به تقصیر؛ و مجازات آن در قانون

۲
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. برای تقسیم اموال و دارایی ‌های تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند.
ورشکستگی در حقوق تجارت

ورشکستگی در حقوق تجارت مطرح شده است و زمانی اتفاق می‌افتد که تاجر توان پرداخت بدهی ها را نداشته باشد و نتواند تعهدات خود را عملی کند. در اصطلاح به چنین افرادی ورشکسته گفته می‌شود. ورشکستگی و مقررات آن فقط شامل تجار و بازرگانان است و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند در اصطلاح به آن ها معسر گفته می‌شود. به گزارش مجله دلتا شرکت‌ های تجارتی چون حقوقی هستند، مشمول قوانین و مقررات ورشکستگی هستند ولی شریکان و مدیران آن‌ ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.

تقسیم دارایی ورشکسته

برای تقسیم اموال و دارایی ‌های تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند. شایان ذکر است که ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار و تقاضای خود تاجر صورت می‌گیرد. حکم ورشکستگی تاجری که فوت شده را تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد.

ورشکستگی

انواع ورشکستگی در حقوق تجارت

۱. ورشکستگی عادی
۲. ورشکستگی به تقصیر
۳. ورشکستگی به تقلب

مجازات ورشکستگی به تقصیر

تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱. در مواردی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه و خانواده تاجر در زمان هایی که اوضاع مالی عادی بوده، بیشتر از حد معمول و متعارف درآمد وی بوده است.
۲. در صورتی که معلوم شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت نامشخص است یا نفع آن منوط به اتفاق خاصی است.
۳. اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی کمتر از قیمت روز کرده باشد.
۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف ( تاریخ صدور حکم ورشکستگی) بر سایرین ترجیح دهد و طلب او را بپردازد از موارد ورشکستگی به تقصیر به حساب می‌آید.
۵. اگر به حساب شخص دیگری و بدون آن که در مقابل آن مبلغی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی وی در حین انجام آن ها، تعهدات مذکور زیاد باشد و باعث ورشکستگی شود.
۶. اگر دفتر مخصوص تجار نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشند یا در صورت دارا بودن دفاتر تجاری وضعیت خود را اعم از بدهی ها و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.

شایان ذکر است که طبق قانون، مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا سه سال حبس است.

حکم ورشکستگی

حکم ورشکستگی به تقلب ؛

بر اساس قانون تجارت، در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب محسوب می شود
۱. تاجر ورشکسته ای که دفاتر خود را مفقود کند یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا از طریق معاملات صوری از میان ببرد.
۲. هر تاجر ورشکسته ای که به وسیله اسناد و مدارک تقلبی خود را بدهکار قلمداد کند در حالی که در حقیقت به آن میزان بدهکار نیست.
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب شناخته می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

سوالی که بسیار پرسیده می‌شود این است که چرا بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می‌شوند؟

در این خصوص باید اذعان داشت که مجموعه ای از دلایل و عوامل باعث رخ دادن این اتفاق می‌شوند که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره شده است. عواملی همچون نداشتن سرمایه کافی، بازاریابی ضعیف، برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی، در نظر نگرفتن رقابت در بازار کسب و کار، نداشتن انعطاف‌پذیری لازم، سعی در انجام دادن تمام امور به‌طور کامل و بی عیب و نقص را می توان از جمله موارد مهم در ناکامی و ورشکستگی کسب و کارهای جوان به شمار آورد.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

به ارتباط جنسی که بین زن و مردی بدون وجود ارتباط زن و شوهری رخ می‌دهد، زنا می‌گویند. به مر…