در چه صورت ارث برادرتان به شما می‌رسد؟

۱
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
حالات مختلف ارث، در قانون مدنی ذکر شده است که آگاهی از آن‌ها لازم است. یکی از موارد تقسیم ارث برادر است که در مورد آن بسیار سوال می‌شود.
تقسیم ارث برادر

تقسیم ارث برادر یکی از اقدامات قانونی است که ورثه فرد فوت شده بعد از پرداخت سایر هزینه‌ها انجام خواهد داد. دیون تعلق گرفته به اموال فرد فوت شده شامل مهریه، طلب طلبکاران و غیره ابتدا از اموال متوفی دریافت و سپس اموال باقی‌مانده بین ورثه تقسیم می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تقسیم ارث برادر می‌پردازیم.

نحوه تقسیم ارث برادر بین ورثه طبقه اول

  • درصورتی‌که یکی از پدر و مادر یا تنها یکی از فرزندان حضور داشته باشند، تمام اموال به شخصی که فقط حاضر است تعلق می‌گیرد.
  • اگر تنها پدر و مادر حضور داشته باشند، همچنین اگر مادر حاجب (مانعی برای ارث بردن) داشته باشد، یک ششم از اموال را دریافت می‌کند. درغیراین‌صورت به میزان یک سوم از اموال به مادر تعلق می‌گیرد. توجه داشته باشید که در هر یک از این صورت‌ها، باقی‌مانده اموال به پدر تعلق می‌گیرد.
  • درصورتی‌که تنها یکی از اولیاء و یک دختر حضور داشته باشند، به میزان یک ششم از اموال به شخصی که حضور دارد تعلق می‌گیرد. سپس سه ششم سهم دختر خواهد بود و دو ششم باقی‌مانده نیز به وراث رد خواهد شد.
  • اگر اولیاء حضور داشته باشند و در کنار آن‌ها یک دختر نیز در قید حیات باشد، به هر کدام از اولیاء یک ششم تعلق می‌گیرد. همچنین سه ششم به دختر تقدیم می‌شود. در خصوص باقی‌مانده نیز درصورتی‌که مادر حاجب داشته باشد، یک ششم به او تعلق نخواهد گرفت اما اگر حاجب (مانعی برای ارث بردن) نداشته باشد، می‌تواند یک ششم تعیین شده را دریافت کند.

 ارث برادر

نحوه تقسیم ارث برادر بین ورثه طبقه دوم

اصطلاح ابی یعنی آن که افراد، تنها از طرف پدر با فرد فوت شده در ارتباط باشند. در مقابل امی به این معنا است که ارتباط فرد فوت شده و وراث، از طرف مادر، شکل گرفته باشد. به میزان سهم ورثه حاضر در این طبقه اشاره می‌کنیم:

  • اگر یکی از پدربزرگ و مادربزرگ یا یکی از اخوه (برادر یا خواهر) حضور داشته باشند، تمام اموال به شخص حاضر تعلق می‌گیرد.
  • در شرایطی که تنها پدربزرگ و مادربزرگ ابی به عنوان وراث حضور دارند، پدربزرگ دو برابر مادربزرگ سهم می‌برد.
  • پدربزرگ و مادربزرگ امی به میزان مساوی از اموال متوفی سهم می‌برند.
  • اگر پدربزرگ و مادربزرگ ابی و پدربزرگ و مادربزرگ امی حضور داشته باشند، به میزان دو سوم از اموال به اجداد ابی تقدیم خواهد شد. این میزان به نسبت جد دو برابر جده بین آن‌ها تقسیم می‌شود. یک سوم باقی‌مانده نیز به اجداد امی تعلق می‌گیرد و بین آن‌ها و به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
  • در صورت حضور چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امی، اموال به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.
  • اگر چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی حضور داشته باشند، میزان اموال به نسبت پسران دو برابر دختران تقسیم خواهد شد.

 تقسیم ارث

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب در چه صورتی خواهرزاده و برادرزاده ارث می‌برند؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

هیچ راه برگشتی برای مردان، در این نوع طلاق نیست

طلاق بائن در واقع به طلاقی گفته می‌شود که مرد نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند. …