افزایش ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه یک تهران

۰
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
افزایش 63 درصدی معاملات مسکن منطقه یک تهران

آمارها حاکی است، به رغم این که سهم منطقه ۱ از کل معاملات مسکن شهر تهران فقط ۱ و ۵ دهم درصد است در مهرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش در این منطقه ۶۳ درصد در مقایسه با ماه مشابه پارسال افزایش یافته است.

مروری بر اوضاع بازار مسکن در مهرماه امسال که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده نشان می‌دهد، در بین مناطق شهر تهران بالاترین قیمت به منطقه ۱ با میانگین ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع، کمترین قیمت به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و بیشترین رشد قیمت به منطقه ۲۲ با میانگین قیمت متری ۴ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان و ۱۴ و ۵ دهم درصد رشد نسبت به پارسال مربوط می‌شود.

کمترین میزان رشد را هم منطقه ۱۲ داشته که با قیمت ۳ میلیون و۲۱ هزار تومان،  ۲ و ۶ دهم درصد نسبت به پارسال رشد قیمت داشته است.

بیشترین تعداد معاملات دربین مناطق شهر تهران به منطقه ۵ با ۱۷ و ۳ دهم درصد و کمترین تعداد به  منطقه ۱۹ با ۹ دهم درصد از کل معاملات اختصاص داشته ‌است.

بیشترین رشد تعداد معاملات را هم منطقه ۱ با سهم یک و نیم درصد و ۶۳ و یک دهم درصد افزایش و کمترین رشد معاملات را منطقه ۱۷ با رشد منفی ۶ و ۳ دهم درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال از آن خود کرده‌اند.

ازسوی دیگر واحدهای  کمتر از ۱۰۰ متر مربع ۷۲ و ۸ دهم درصد و واحدهای بیش از۱۰۰ متر ۲۷ و ۲ دهم درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در این بین بیشترین سهم مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع و کمترین سهم به واحدهای کمتر از ۰ متر با یک دهم درصد از کل معاملات مربوط می‌شود.

از نظر قیمت هر متر مربع نیز واحدهای دارای دامنه قیمتی پنج میلیون تومان به بالا ۳۹ و ۵ دهم درصد و واحدهای دارای ارزش کمتر از پنج میلیون تومان در هر متر مربع ۶۰ و ۵ دهم  درصد از کل معاملات را از آن خود کرده اند.

بیشترین سهم براساس این شاخص مربوط به واحدهای ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با ۱۱ و ۳ دهم درصد از کل معاملات مربوط می‌شود.

بیشترین رشد تعداد معاملات را هم واحدهای دارای متری ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان داشته اند که فروش آنها نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳۵ درصد افزایش داشته و کمترین میزان رشد معاملات هم مربوط به واحدهای ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان با رشد منفی ۱۶ درصد بوده است که البته رشد میانگین قیمت مسکن شهر تهران می‌تواند علت این کاهش باشد.

هم‌چنین در مورد عمر بنا نیز کماکان، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۵ و ۹ دهم درصد بیشترین فروش را داشته ‌اند که البته سهم این واحدها از کل معاملات ۵ و ۷ دهم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

در مقابل سهم واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال که به ترتیب ۱۲ و. ۶ دهم  و ۹ و ۳ دهم درصد از کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهند به ترتیب ۴ و ۴ دهم  و یک و نیم  درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تعداد کل معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه امسال  نیز ۱۴ هزار و ۱۹۵ واحد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کاهش و ماه مشابه پارسال ۳۶ و یک دهم درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه ۴ میلیون و ۷۲۰ هزارتومان اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۵ دهم درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال ۷ و ۳ دهم  درصد افزایش نشان می‌دهد/ ایسنا


delta.ir ◊ مجله خبری دلتا

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در همه عناوین

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…