در صورت حمل خودرو به پارکینگ چه باید کرد؟

۴
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
گاهی به علت تخلفاتی که برخی از رانندگان مرتکب می‌شوند، ماموران و ضابطان قضایی اقدام به حمل خودرو با جرثقیل و انتقال خورو به پارکینگ می‌کنند.
حمل خودرو به پارکینگ

روزانه تعداد بسیاری از خودرو ها به دلایل مختلف و تخلفاتی که رانندگان آن ها مرتکب می‎شوند، از طرف ماموران اداره راهنمایی و رانندگی به پارکینگ انتقال می‌یابند. شاید بتوان گفت مهم ترین دلایل حمل اتومبیل با جرثقیل توسط ماموران راهنمایی و رانندگی مواردی مانند؛ توقف در محل های پارک ممنوع، پارک دوبل و … است. مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی حمل خودرو با جرثقیل در حضور مالک یا در نبود وی و همچنین حقوق قانونی رانندگان در این زمینه از پرداخته است

قانون حمل خودرو به پارکینگ

گاهی به علت تخلفاتی که برخی از رانندگان مرتکب می‌شوند، ماموران و ضابطان قضایی اقدام به حمل و انتقال خودرو با جرثقیل به پارکینگ می‌کنند. طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی؛ « در کلیه موارد قبل از حمل یا در حین حمل خودرو اگر مالک آن حاضر شود و تقاضا کند تا خودرو را به او تحویل داده شود ماموران مکلف اند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند.» پس در مواقعی که صاحب خودرو قبل از حمل و یا در حین حمل خودرو با جرثقیل در محل حاضر شود، ضابطان قضایی و ماموران راهنمایی و رانندگی حق انتقال خودرو به پارکینگ را ندارند و قانون تکلیف کرده است که ماموران باید با رعایت اقدامات قانونی از قبیل دریافت مدارک شناسایی و مالکیت خودرو و جریمه متخلف، خودرو را به مالک تحویل دهند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در همه مواردی که مالک در حین انتقال خودرو حاضر شود، ماموران موظف اند خودرو را به وی تحویل دهند؟

توقیف خودرو توسط مامور

شایان ذکر است به این معنا نیست که اگر صرفا مالک در زمان حمل خودرو با جرثقیل حضور داشته باشد، ماموران را موظف به تحویل خورو به مالک می‌سازد. در واقع در برخی از موارد و تخلفات، حضور یا عدم حضور مالک در زمان انتقال خودرو تفاوتی در این موضوع نمی‌کند. البته این که صرفا حضور مالک در زمان حمل خودرو با جرثقیل ، ماموران را  به تحویل خورو به مالک موظف می کند در تمام موارد صدق نمی‌کند. طبق متن ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در برخی از موارد و تخلفات، حضور یا عدم حضور مالک در زمان انتقال خودرو تفاوتی در این موضوع نمی‌کند. به طور مثال اگر راننده متخلف به دلایلی از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت خطر ساز و … توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شود حتی اگر مالک در زمان انتقال خودرو با جرثقیل حضور داشته باشد باز هم انتقال خودور به پارکینگ صورت می‌گیرد. در واقع در بسیاری از موارد قانون با پیش بینی تخلفات و جرائم رانندگان در حوزه های مختلف مقرر کرده است که خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شود. به عنوان مثال شخصی مبادرت به حمل مواد مخدر می‌کند، طبعا ماموران شخص را بازداشت و خودرو وی را به پارکینگ منتقل می‌کنند. در واقع محرز بودن تخلف انجام شده، این اجازه را به مامور می‌دهد که خودرو را به پارکینگ منتقل کند و حضور راننده در محل هیچ تاثیری نخواهد داشت. بنابراین نباید چنین برداشت شود که در تمام موارد مامور راهنمایی و رانندگی، اجازه حمل خودروی خاطی را به پارکینگ نخواهد داشت.

حمل خودرو با جرثقیل توسط پلیس

در موضوع حمل خودرو به پارکینگ، راننده جرثقیل بدون حضور مامور راهنمایی و رانندگی، حق انتقال و حمل خودرو به پارکینگ را ندارد. بنابراین انتقال خودرو با جرثقیل بدون حضور مامور و به صرف تماس تلفنی یا هماهنگی های قبلی تخلف است و برای راننده جرثقیل مسئولیت قانونی ایجاد می‎‌کند.

توقیف خودرو

استعلام خودرو های منتقل شده به پارکینگ

رانندگان محترم می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۳۵۳، از پارکینگ محل انتقال خودرو اطلاع کسب کنند. به این صورت که راننده با ارسال شماره پلاک خودرو خود بدون حروف به سامانه مذکور، در خصوص انتقال خودرو به پارکینگ مطلع می‌شود. در صورتی که خودرو با جرثقیل به پارکینگ های زیر مجموعه اداره راهنمایی و رانندگی منتقل نشده باشد، پیامکی مبنی بر عدم انتقال خودرو مربوطه به پارکینگ برای شخص صادر می‌شود. و در صورت انتقال خودرو به پارکینگ توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، نشانی و نام پارکینگ مربوطه برای فرد ارسال خواهد شد. مراحل ترخیص خودرو از پارکینگ نیز با مراجعه مالک خودرو و تحویل مدارک شناسایی خودرو و نیز پرداخت جریمه هایی که از قبل ثبت شده طی مراحل اداری و قانونی صورت می‌گیرد.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

به ارتباط جنسی که بین زن و مردی بدون وجود ارتباط زن و شوهری رخ می‌دهد، زنا می‌گویند. به مر…