طلاق به دلیل ناتوانی مرد در تأمین مسکن همسر

۲
5
زمان مطالعه: 3 دقیقه
یکی از اهداف زن و شوهر از ازدواج تشکیل خانواده و زندگی در کنار یکدیگر است. تهیه مسکن از جمله مواردی است که در مبحث نفقه مطرح شده است. طبق قانون، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا به دلیل بیماری که مرد ملزم به تامین آن ها است. در واقع به محض وقوع عقد ازدواج زن و شوهر دارای حقوق و تکالیف نسبت به هم می‎شوند که تهیه مسکن متناسب شان زن و اثاث منزل مورد نیاز نیز از مواردی است که باید از جانب شوهر تهیه شود.
طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن

به محض وقوع عقد ازدواج زن و شوهر دارای حقوق و تکالیف نسبت به هم می‎شوند که تهیه مسکن متناسب شان زن و اثاث منزل مورد نیاز از مواردی است که باید از جانب شوهر تهیه شود. عدم تهیه مسکن از جانب شوهر یکی از مواردی است که می‎تواند باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ‎شود. در مجله دلتا به شرایط درخواست طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن توسط همسر پرداخته شده است.

دادخواست طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن

داشتن مسکن از مسائل ضروری شروع زندگی مشترک است. یکی از اهداف زن و شوهر از ازدواج تشکیل خانواده و زندگی در کنار یکدیگر است. تهیه مسکن از جمله مواردی است که در مبحث نفقه مطرح شده است. طبق قانون، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا به دلیل بیماری که مرد ملزم به تامین آن ها است.

طلاق

بنابراین در صورتی که مرد نتواند مسکن مناسب را برای همسر خود تهیه کند، زن می‎تواند با دادن دادخواست به دادگاه تقاضای خود را مبنی بر الزام خوانده (همسر) به تهیه مسکن مستقل ارائه دهد و شوهر موظف است که منزلی در شان زن که تشخیص آن با دادگاه خانواده است تهیه کند. فرقی نمی‎کند که مسکن خریداری یا رهن و اجاره کند. در واقع الزامی نیست که منزل حتما خریداری شود. به طور مثال مرد می‎تواند مدارکی به دادگاه ارائه کند که منزل مورد نظر توسط پدر وی در اختیار او برای زندگی مشترک قرار گرفته است. همچنین شایان ذکر است در صورت تقاضای الزام به تمکین زن که توسط شوهر تقدیم دادگاه می‎شود، شوهر باید مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن و اثاث منزل را تهیه کند. در چنین شرایطی دادگاه خانواده در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم به وسیله مددکاری، کلانتری و غیره …. دستور بازدید از مسکن تهیه شده توسط مرد را صادر می‎کند. بنابراین در فرض این که زن دادخواست تهیه مسکن مستقل ارائه کند یا شوهر دادخواست الزام به تمکین وی بدهد در هر دو فرض شوهر مکلف به تهیه مسکن متناسب با شان همسر است.

ضمانت اجرای عدم تهیه مسکن

طبق قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‎کند سکونت کند مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:

الف) اختیار تعیین مسکن با شوهر است مگر اینکه خلاف آن در عقدنامه یا در سند دیگری بعد از عقد شرط شده باشد که به آن شرط حق مسکن زوجه گفته می‎شود.

ب) اگر زن بدون دلیل از سکونت در منزل تهیه شده توسط زوج خودداری کند و به وظیفه تمکین خود حق عمل نکند ناشزه محسوب می‎شود و مستحق نفقه نخواهد بود.

درخواست طلاق

ج) طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تهیه مسکن ملاک شان زن است نه توانایی مالی زوج و تشخیص این امر با دادگاه است.

د) نکته مهم اینکه شوهر باید در شهر محل سکونت خود منزل تهیه کند.

اگر شوهر به رای دادگاه عمل نکند زن می‎تواند به استناد رای دادگاه و اقدام نکردن شوهر به تهیه مسکن مطالبه نفقه کند اما نکته مهم این است این موضوع از موجبات عسر و حرج زن ( سختی و مشقت) و طلاق نیز هست.

مراحل الزام به تهیه مسکن

برای ثبت دادخواست الزام به تهیه مسکن باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و مدارک لازم برای دادخواست تهیه مسکن که عبارت است از عقدنامه یا رونوشت آن، شناسنامه و کارت ملی ارائه شود. هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی در دفتر مذکور دریافت و پرونده به دادگاه خانواده ارجاع و از طریق پیامک و ابلاغ الکترونیک زمان و شعبه رسیدگی کننده به شما ابلاغ می‎شود. البته شایان ذکر است که قبل از ثبت دادخواست باید در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک قضایی) ثبت نام شود. بعد از این مرحله دادگاه با تعیین وقت و اخطار به شوهر جلسه رسیدگی تشکیل می‎دهد و به پرونده رسیدگی و در نهایت تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در عقد موقت از چه راهی می‌توان مهریه‌ را دریافت کرد؟

مطالبه مهریه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، حق مسلم و غیر قابل انکار زن است. مهریه در عق…