حق فسخ اجاره از سوی موجر

۱
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه

پیش از این در مطلبی جداگانه به بخشی از شرایطی که می تواند اختیار فسخ قرارداد را به مستاجر بدهد اشاره کردیم.
به گزارش مجله دلتا به نقل از «جوان»، آنجایی که قانون هیچ گاه یکطرفه به قاضی نمی‌رود و همانطور که مستأجر طبق شروطی تعیین شده حق فسخ قرارداد را دارد پس در مقابل قانون حق فسخ قراداد را در شرایطی خاص برای موجر هم قائل می‌شود.

حسین هاشمی نسب، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید:«تصور کنید مستأجری در پرداخت کرایه به صاحبخانه کوتاهی می‌کند. براساس قرارداد تحویل اجاره به صورت ماهانه تعیین شده است و مستأجر مکلف می‌شود مقداری را که با موجر به توافق رسیده را هر ماه به موجر پرداخت کند. در صورتی که مستأجر از این کار امتناع کند و در قرارداد اجاره حق فسخ اجاره نامه در صورت عدم پرداخت اجاره بها پیش بینی شده باشد موجر حق فسخ قرارداد را به دلیل عمل نکردن به شروط اجاره نامه دارد».

برابر قانون «روابط موجر و مستأجر» مصوب سال ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت قرارداد سبب فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی‌شود ولی براساس شرایط زیر موجر فسخ اجاره نامه یا قرارداد را خواهد داشت:
• اگر مستأجر بیش از یک هفته در پرداخت اجاره تأخیر داشته باشد یا اگر مستأجر بدون دریافت اجازه از مالک، آن مسکن را به دیگری واگذار کند یا اجاره دهد، اگر مستأجر مسکن را برای کارهای نامربوط مانند فعالیت‌های بزهکارانه و فعالیت تجاری عمده استفاده کند موجر حق فسخ قرارداد را دارد.
• مستأجر مسئولیت دارد تا حشرات وارد ساختمان نشوند. اگر مستأجر گزارش ندهد که حشرات وارد ساختمان شده‌اند و در آنجا پراکنده شده‌اند، مسئول خواهد بود و این اجازه را به موجر می‌دهد که از نظر قانونی اجاره‌نامه را فسخ کند.
• مستأجر مسئولیت دارد تا برای نمونه به منظور انجام تعمیرات، به مالک اجازه ورود به آپارتمان را بدهد. اگر مستأجر بدون دلیل موجه از این کار خودداری کند یا اگر مستأجر نسبت به آپارتمان سهل انگاری کند و از آن مراقبت نکند و وظایف خود را بر اساس قرارداد اجاره انجام نداده باشد موجر حق فسخ قرارداد را دارد.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

به ارتباط جنسی که بین زن و مردی بدون وجود ارتباط زن و شوهری رخ می‌دهد، زنا می‌گویند. به مر…