برای مطالبه مهریه به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

۱
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
طبق قانون حمایت خانواده، زن می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود یا در محل سکونت خوانده (شوهر) و یا در محل وقوع عقد دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم کند. در صورتی که مهریه غیر منقول باشد (اموال غیر منقول به اموالی گفته می‎شود که غیر قابل حمل هستند مثل خانه)، دادگاه محل وجود مال غیر منقول صلاحیت رسیدگی دارد.
مهریه زن

مهریه زن از حقوقی است که در قانون برای وی در نظر گرفته شده است و هر زمان که زن درخواست کند شوهر باید آن را بپردازد. در صورت عدم پرداخت مهریه، زن این حق را دارد که از شوهر در دادگاه خانواده شکایت و درخواست مهریه کند. در مجله دلتا به این می‌پردازیم که دادگاه صالح برای درخواست مهریه کجا است و زن باید در کدام دادگاه دادخواست مطالبه مهریه را ارائه دهد.

مهریه باید چه شرایطی داشته باشد؟

مهریه زن باید دارای شرایط و قوانینی باشد که در زیر به آن ها اشاره شده است:

۱.مالیت داشتن؛ مهریه باید جنبه مالی داشته باشد

۲.قابل تملک باشد

۳.معین باشد؛ یعنی مبهم و مجهول نباشد

درخواست مهریه

مواردی که می‎توانند به عنوان مهریه قرار بگیرند عبارتند از:

عین ؛ مثل خانه

دین ؛ مثل سفته، برات، چک

منفعت ؛ مثل منفعت باغ

آموزش ؛ مثل آموزش یک زبان خارجی یا آموزش یک حرفه خاص و …

حقوق مالی ؛ مثل سرقفلی یا حق تالیف ترجمه ها

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه زن

طبق قانون حمایت خانواده، زن می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود در محل سکونت خوانده (شوهر) و یا در محل وقوع عقد دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم کند. در صورتی که مهریه غیر منقول باشد (اموال غیر منقول به اموالی گفته می‎شود که غیر قابل حمل هستند مثل خانه)، دادگاه محل وجود مال غیر منقول صلاحیت رسیدگی دارد. حتی در صورتی که هیچ یک از زن و شوهر نیز ساکن آن شهر نباشند. به طور مثال اگر زن در تهران و مرد در اصفهان و مال غیر منقول هم در شیراز قرار داشته باشد، محل مطالبه مهریه دادگاه خانواده شیراز است.

قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوج ها (زن و شوهر)، زوجه (زن) می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده (مرد) یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

شورای حل اختلاف ویژه مطالبه مهریه

طبق قانون، شورای حل اختلاف ویژه خانواده، می‎تواند به درخواست مهریه زن تا بیست میلیون تومان رسیدگی کند. در این موارد دادگاه محل اقامت زن صلاحیت رسیدگی برای مطالبه مهریه را دارد.

تکلیف دادگاه در صورت وجود دعاوی متعدد چیست؟

بر اساس قانون حمایت خانواده، هرگاه زن و شوهر دعاوی را علیه یکدیگر در حوزه‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که اولین دادخواست به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. شایان ذکر است که چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به شکایت زن را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

دادگاه خانواده و مطالبه مهریه

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه زن در خارج از کشور

در مواردی که هر یک از زن یا مرد مقیم خارج از کشور باشند، دادگاه محل اقامت شخصی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاحیت دارد. اگر زن و شوهر هر دو مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زن برای رسیدگی صلاحیت دارد. هرگاه هیچ کدام در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد، مگر آن که زن و مرد برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق کنند.

اموال غیر قابل توقیف

براساس قانون در مطالبه مهریه و سایر دعاوی، یک سری از اموال را نمی‎توان از بدهکار توقیف کرد. در زیر به این موارد اشاره شده است :

  1. منزل مسکونی
  2. اثاثیه مورد نیاز زندگی
  3. آذوقه ومواد غذایی
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی
  5. ابزار کار کسبه، پیشه وران
  6. تلفن
  7. ودیعه مسکن در عقد اجاره
دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مجازات نگهداری از سگ در آپارتمان چیست؟

این روزها حضور حیواناتی مثل سگ و گربه در خانه‌ها و آپارتمان‌ها مرسوم شده است. با این وجود …