تقسیط دیه امکان پذیر است؟

۱
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
دادگاه در شرایطی می‌تواند برای تقسیط دیه به صورت قطعی حکم صادر کند، که طرف‌های دعوا در خصوص این امر توافق کرده باشند.
دیه

دیه از جمله تدابیر قانونگذار برای حفظ حقوق شخص زیان‌دیده از جرم است. به عبارت دیگر جزای نقدی است که از مجرم گرفته می‎شود و به شخص صدمه‌دیده تعلق می‎گیرد یا در صورت فوت به بازماندگان وی پرداخت خواهد شد. به گزارش مجله دلتا مقدار و میزان دیه توسط دادگاه با توجه به نوع جنایت تعیین می‎شود. در ادامه با موضوع تقسیط دیه با ما همراه باشید.

تقسیط دیه

طبق قانون، دادگاه در شرایطی می‌تواند برای تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی، حکم صادر کند (فارغ از زمان پرداخت دیه)، که طرف‌های دعوا در خصوص این امر توافق کرده باشند. در غیر این صورت، در مواردی که در قسط‌بندی دیه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است دادگاه میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، قرار دهد تا در محاسبه مشکلی ایجاد نشود. بنابراین چنانچه مبلغ اقساط بدون توافق طرف‌های دعوا به صورت ریالی تعیین شده باشد، دادگاه باید مبالغی که قسط‌بندی شده را متناسب با نرخ دیه هر سالی که پرداخت می‎شود، محاسبه و از مجموع دیه به صورت درصدی کسر کند.

تقسیط دیه

ناتوانی مالی محکوم به تقسیط

زمانی که درخواست اعسار مورد قبول دادگاه قرار بگیرد، اجرای حکم متوقف می‎شود و در نهایت منجر به صدور حکم قطعی در پذیرش ادعای اعسار می‎شود. مگر اینکه شخص محکوم (محکوم‌علیه) ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه با ارائه صورت کلیه اموال خود، دادخواست اعسار خود را ثبت کرده باشد.

در صورت ثبت دادخواست اعسار خارج از مهلت تعیین شده، برای بازداشت نشدن محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه معتبر (به اندازه مبلغی که دادگاه حکم به پرداخت آن داده است) به تشخیص دادگاه ضرورت خواهد یافت مگر اینکه شخص متضرر با آزادی او بدون دریافت تأمین موافقت کند. مدعی اعسار باید صورت کامل اموال خود را به طور مشروح با ذکر میزان وجوه نقدی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به همراه مشخصات دقیق حساب‌‌های مذکور و کلیه اموال و مطالبات که به هر نحو نزد اشخاص دیگر دارد و نیز فهرست نقل و انتقالات مالی در فاصله یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست کند.

در مواردی که مدعی اعسار در زمان گذشته تمکن مالی کافی داشته و اکنون شرایط گذشته را ندارد مکلف است، عدم استطاعت مالی خود را اثبات کند. در این موارد، مدعی اعسار معمولا باید معسر بودن خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند. اما در صورتی که دلیلی بر تمکن مالی کافی مدعی اعسار در سابق وجود نداشته باشد یا در صورتی که متضرر از جرم نتواند تمکن مالی کنونی یا قبلی مدعی اعسار را ثابت کند یا این وضعیت نزد قاضی رسیدگی کننده قابل شناسایی نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون (بدهکار) با رعایت قوانین و مقررات پذیرفته خواهد شد.

قسط‌بندی دیه

نکاتی راجع به دعوای اعسار

  1. طبق قانون، دعوای اعسار جزء دعاوی غیرمالی و رأی صادره در خصوص آن قابل تجدیدنظر خواهی است.
  2.  دادگاه خارج از نوبت اقدام به رسیدگی خواهد کرد و می‎تواند از مراجع ذیربط در خصوص وضعیت مالی مدعی اعسار استعلام کند.
  3. اگر مدعی اعسار دروغ گفته باشد دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعوای او، مدعی را به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل محکوم خواهد کرد.
  4. کسی که به منظور فرار از پرداخت بدهی مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی شود، اگرچه حکم اعسار در ارتباط با او صادر می‎شود اما مشمول یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر برای مدت شش ماه تا دو سال خواهد شد.
  • ممنوعیت خروج از کشور
  • ممنوعیت دریافت دسته چک
  • ممنوعیت تأسیس شرکت تجاری
  • ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکت‌های تجاری
  • ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجاری
  • ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه دیه به نرخ روز “محاسبه دیه به نرخ روز” را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در عقد موقت از چه راهی می‌توان مهریه‌ را دریافت کرد؟

مطالبه مهریه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، حق مسلم و غیر قابل انکار زن است. مهریه در عق…