خانه نکات حقوقی جنین هم ارث می برد ؛ شک نکنید!

جنین هم ارث می برد ؛ شک نکنید!

۷
2
زمان مطالعه: 3 دقیقه
جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و در صورتی که زنده متولد شود، از حق و حقوقی که در قانون برای او تعیین شده، برخوردار می‌شود. و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق زنده بودن، حق ارث‎بردن و سایر حقوقی که در قانون برای جنین در نظر گرفته شده است.
ارث بردن

گاهی افراد گمان می‎کنند که جنینی که هنوز متولد نشده است هیچ ارثی از اموال شخص متوفی نمی‎برد، اما می‎توان گفت این درست نیست و جنین هم حق ارث بردن دارد و می‎تواند یکی از وراث باشد. به گزارش مجله دلتا ،جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و در صورتی که زنده متولد شود، از حق و حقوقی که در قانون برای او تعیین شده، برخوردار می‌شود. و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق زنده بودن، حق ارث‎ بردن و سایر حقوقی که در قانون برای جنین در نظر گرفته شده است.

ارث بردن

شرایط ارث بردن جنین در قانون

طبق قانون، جنین در صورتی که زنده متولد شود از حقوق قانونی برخوردار است. که از جمله این حقوق می‎توان به ارث بردن اشاره کرد. قانون مدنی مقرر می‎دارد: «شرط ارث بردن وراث، زنده بودن آن‎ها در زمان فوت شخص متوفی است. با توجه به این امر، اگر جنینی وجود داشته باشد، در صورتی ارث می‎برد که نطفه او در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد و همچنین زنده متولد شود، حتی اگر بلافاصله پس از تولد بمیرد.»

برای اینکه جنین ارث ببرد باید دو شرط وجود داشته باشد:

  1. نطفه در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد؛ این موضوع در مورد تلقیح مصنوعی صدق می‎کند. یعنی اگر نطفه پدر که در زمان زنده بودن او گرفته شده است تا زمان مرگ وی نگهداری شود و پس از فوت به همسرش تلقیح شود، به دلیل اینکه نطفه جنین پس از فوت پدر منعقد شده، جنین از ارث محروم خواهد بود.
  2. جنین زنده متولد شود؛ اگر طفل مرده به دنیا بیاید از ارث محروم خواهد بود. حیات جنین پس از تولد، حتی یک لحظه، برای ارث بردن او کافی است، هرچند پس از تولد بلافاصله بمیرد. به عنوان مثال نوزادی که زنده متولد شده ولی ریه ناقص دارد و از نظر پزشکی مرگ او در یک مدت کوتاه حتمی است، در این صورت، سهم‎الارث این طفل پس از فوت متوفی به وراثی که زمان فوت او وجود داشته‎ا‎ند می‎رسد. اما در صورتی که زنده ماندن جنین تا لحظه تولد قطعی باشد ولی در حیات او پس از تولد شک و تردید وجود داشته باشد، طفل مذکور ارث نخواهد برد. همچنین، در صورتی که کودک در زمان تولد بمیرد، ارث نمی‎برد؛ مانند اینکه پس از خروج سر و گردن و پیش از خروج شکم و پاها بمیرد،در این حالت هم ارث نمی‎برد. زیرا زمانی می‎توان گفت جنین زنده متولد شده که پس از خروج تمام بدن، زنده باشد.

ارث بردن

راهکارهای موجود برای حفظ سهم‎الارث جنین

قانونگذار برای اینکه سهم‎الارث جنین محفوظ بماند راهکارهایی اندیشیده که در قانون مدنی بیان شده و به شرح زیر است :

  • نخست این که در صورت وجود جنینی که با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، اموال باقی‎مانده از متوفی تا زمان تولد او تقسیم نخواهد شد. به‌ عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، خواهر، برادر و پدر و مادر او باشند و همسر متوفی باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، درصورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی تقسیم ارث تا زمان تولد جنین، معلق می‎ماند و به تاخیر خواهد افتاد.
  • اگر جنین مانع ارث بردن ورثه نباشد و آن ها بخواهند ارث را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر که مطابق با طبقه او باشند، کنار بگذارند و اموال باقی‎مانده را بین خود تقسیم کنند. البته باید توجه داشت که این تقسیم ارث تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است.

 امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و امکان سونوگرافی ، می‌توان جنس و تعداد جنین را دقیقاً مشخص کرد، می‎توان گفت اتخاذ تصمیم بر عهده دادگاه و رویه قضایی است و به محض مشخص شدن واقعیت، تقسیم ارث صورت می‎گیرد. برطبق قانون، اداره‌ سهم‌الارث جنین بر عهده‌ قیم یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد، دادگاه برای مدیریت سهم‌الارث او، شخصی را تعیین می‎کند که امین نامیده می‎شود. باید در نظر داشت که پس از تولد جنین، سمت امین که برای حفظ اموال جنین معین شده است، از بین می‎رود.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

بخشیدن قسمتی از مهریه به چه صورت است؟

زن به محض عقد ازدواج، مالک مهریه است و می‌تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بکند؛ بنابراین می…