خانه گزارش های ملکی خانه در ۲۰ سال دو برابر شد ؛ مستاجران هم بیشتر!

خانه در ۲۰ سال دو برابر شد ؛ مستاجران هم بیشتر!

۳
2
زمان مطالعه: 4 دقیقه
خانه و خانوار بین سال های 75 تا 95 دوبرابر و بر تعداد مستاجران نیز افزوده شده است.
خانوار

خانه و خانوار طی ۲۰ سال دوبرابر شده و اجاره نشین ها هم افزایش یافته اند.

اوضاع جمعیت و مسکن طی سال‌های ۷۵ تا ۹۵ در ایران حاکی است ،تعداد خانه و خانوار ها تقریبا دو برابر شده اما به همین میزان بر تعداد اجاره نشین ها افزوده شده است.

به گزارش مجله دلتا، جمعیت ایران در سال ۷۵، ۶۰ میلیون و ۵۵ هزار، تعداد خانوار ۱۲ میلیون و ۳۹۸ هزار نفر و تعداد واحد مسکونی در دسترس ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد بوده است. سال ۹۵، این آمار به ترتیب در بخش جمعیت ۷۹۶ میلیون و ۹۲۶، تعداد خانوار ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر و واحد مسکونی در دسترس ۲۲ میلیون و ۸۳۰ واحد گزارش شده است.

 در سال ۷۵ به ازای هر ۱۱۵ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی در دسترس وجود داشته که در سال ۹۵ این رقم به ۱۰۶ خانوار به ازای ۱۰۰ خانه رسیده است که حاکی از بهبود شرایط بوده است  ارقام در بخش  شهری ۱۰۰ خانه در برابر ۱۰۴ خانواده را نشان می‌دهد. با این حال سرشماری نفوس و مسکن بین سال‌های ۷۵ تا ۹۵ نشان می‌دهد تعداد اجاره نشین ها از ۱۵.۴ درصد به ۳۰.۷ درصد رسیده است.

در سال ۷۵ تعداد واحدهای ملکی ۷۳.۴ درصد، واحدهای اجاره‎ای ۱۵.۴ درصد و سایر واحدها ۱۱.۹ درصد بوده است. سال ۹۵ این آمار به ترتیب در بخش ملکی ۶۰.۵ درصد، اجاره‎ای ۳۰.۷ درصد و سایر واحدها ۸.۸ درصد شده است.

خانه و خانوار

سال ۷۵، ۱۰۰ خانه به ازای ۱۱۵ خانوار

در سال ۷۵ تراکم خانوار در هر دو بخش شهری و روستایی عدد ۱.۱۵ را نشان می‌دهد یعنی به ازای هر ۱۰۰ خانه‌ در دسترس ۱۱۵ خانوار وجود داشته است. بعد خانوار نیز در بخش شهری ۴.۶۳ و بعد خانوار روستایی عدد ۵.۲۲ را نشان می‌داد. تراکم نفر در واحد مسکونی نیز در بخش شهری ۵.۳ و در بخش روستایی ۶ بوده است. در این سال ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای اجاره‎ای و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

سال ۸۵؛ ۱۰۰ خانه به ازای ۱۱۰ خانوار

در سال ۸۵، اوضاع ساخت مسکن در مقایسه با ۱۰ سال قبل از آن در ایران تا حدودی بهتر شده؛ هرچند تعداد اجاره نشین ها با رشد هشت درصدی از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت. جمعیت  ایران در سال ۸۵ با رشد ۱۰ میلیونی به ۷۰ میلیون و  ۴۷۹ هزار نفر رسید. تعداد خانوار نیز ۱۷ میلیون و ۵۰۱ خانوار بود. از این تعداد ۱۲ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر در شهرها و ۵. میلیون و ۹۶ هزار نفردر روستاها  زندگی می‌کردند. در این سال تراکم خانوار عدد ۱.۱، بعد خانوار ۴.۰۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۴.۴ را نشان می‌دهد. یعنی به ازای هر ۱۰۰ خانه‌ در دسترس ۱۱۰ خانواده وجود داشته است.

 در بخش شهری و روستایی این ارقام به ترتیب ۱۰۹ و ۱۱۵ خانواده به ازای ۱۰۰ واحد مسکونی بوده است. در سال ۸۵ واحدهای ملکی ۶۷.۹ درصد، واحدهای اجاره‎ای ۲۲.۹ درصد و سایر واحدها ۹.۱ درصد بوده است.

سال ۹۰، ۱۰۰ خانه به ازای ۱۰۶ خانوار

سال ۹۰ آمار ها حاکی از بهتر شدن اوضاع ساخت مسکن است اما باز هم تعداد اجاره نشین ها  افزایش یافته و با رشد ۳.۶ درصدی به ۲۶.۶ درصد رسیده است.

 در این سال تراکم خانوار ۱.۰۶، بعد خانوار ۳.۵ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۸ بود. یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی در دسترس ۱۰۶ خانواده وجود داشت. همچنین تعداد واحدهای ملکی ۶۲.۷، واحدهای اجاره‎ای ۲۶.۶ و سایر واحدها ۱۰.۷ درصد بوده است. سال ۹۰، ایران با رشد جمعیت ۵ میلیون نفری در مقایسه با  پنج سال قبل از آن مواجه شد. در این سال جمعیت کشور ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر، تعداد خانواده‌ ها ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار خانوار و تعداد واحد مسکونی در دسترس ۱۹ میلیون و ۹۵۴ واحد بوده است.

سال ۹۵، ۱۰۰ خانه به ازای ۱۰۶ خانوار

در سال ۹۵، یک بار دیگر آمار نشان دهنده افزایش تعداد اجاره نشین ها است اما، در بخش واحد مسکونی نسبت به خانوار، افزایشی ایجاد نشد. البته در این سال تعداد خانواده‌ ها ۳ میلیون افزایش یافت اما برخلاف دوره‌های قبل، تعداد واحد ها نسبت به خانوار افزایش نیافت. از سوی دیگر تعداد اجاره نشین ها ۴ درصد بیشتر شد.

در سال ۹۵، تراکم خانوار ۱.۰۶، بعد خانوار ۳.۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۵ بوده است. به بیان دیگر در این سال به ازای هر ۱۰۰ خانه در دسترس ۱۰۶ خانواده وجود داشته که درمقایسه با پنج سال قبل از آن بدون تغییر بوده است.

سال ۹۵ جمعیت ایران ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزارنفر، تعداد خانوار ۲۴میلیون ۱۹۶ هزارخانوار و تعداد واحد مسکونی ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد بوده است. آمار، واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای  اجاره ای را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ درصد نشان می‌دهد.

منبع : ایسنا

بیشتر ببینید در گزارش های ملکی

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…