مراحل دریافت جواز کسب

۴
3
زمان مطالعه: 3 دقیقه
راه اندازی هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت افراد، غیرقانونی محسوب می‌گردد.
جواز کسب

راه اندازی محل کسب و اشتغال به هر نوع حرفه‌ای، مستلزم داشتن پروانه کسب است. برای گرفتن جواز کسب باید مراحل مختلفی ‌طی شود. در مجله دلتا مراحل دریافت پروانه کسب توضیح داده شده است.

مزایای جواز کسب

جواز کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، برای مکان یا وسیله کسب معین به متقاضی داده می‌‌شود. پروانه اشتغال، گواهینامه مهارت انجام دادن کار است که توسط مراجع ذی‌صلاح، صادر خواهد شد. تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت افراد، غیرقانونی محسوب می‌‌شود.

مراحل گرفتن جواز کسب

پروانه کسب موقت فقط برای یکبار صادر می‌شود و مدت اعتبار آن یک‌ سال است.

۱. مراجعه به اتحادیه مربوطه
۲. تسلیم تقاضای کتبی
۳. دریافت رسید
• تکالیف اتحادیه
اتحادیه موظف است نظر خود مبنی بر رد یا قبول تقاضا را ظرف ۱۵ روز به‌ صورت کتبی اعلام کند. عدم اعلام نظر به‌ منزله پذیرش تقاضا است.

مراحل بعد از قبول شدن تقاضا توسط اتحادیه:

۱. تکمیل مدارک اتحادیه ظرف حداکثر سه ماه
۲. تسلیم مدارک به اتحادیه
۳. صدور جواز کسب از طرف اتحادیه ظرف مدت ۱۵ روز

جواز کسب و کار

انتقال پروانه کسب

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه ارائه دهد. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی‌ شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی ‌شده صادر می‌کند. در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه جواز کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه‌ حساب از اتحادیه قبلی ضروری است و عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ استعلام به‌ منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

پروانه کسب برای مشاغل تخصصی

مشاغل تخصصی نیاز به مجوزهای خاص دیگری علاوه بر پروانه کسب دارند مانند پروانه تخصصی و فنی، گواهینامه‌ای که برای انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی و به‌ وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌‌شود.
اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای دریافت پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. برای مثال اشتغال به شغل مشاور املاک، منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

پروانه کسب و کار

چگونگی اعتراض به عدم صدور پروانه کسب

در صورت خودداری اتحادیه از صدور پروانه کسب  و رد درخواست متقاضی ، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌ طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتیکه متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت پاسخ به طور کتبی به مجمع امور صنفی مربوطه ارائه دهد. اتاق اصناف مکلف است ظرف مهلت قانونی و مقرر به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

پروانه کسب در چه صورتی باطل می‌شود؟

جواز کسب مربوط به محل جغرافیایی مشخص و فرد معینی است. نمی‌توان جواز را به کسی دیگر واگذار کرد. اگر محل واحد صنفی تغییر کند جواز هم باطل می‌شود. به گفته قانونگذار در مقابل هر گونه تغییر شغل، محل و شخص باید پروانه کسب نیز تغییر کند. البته اگر صاحب پروانه فوت کند ورثه‌اش دو سال وقت دارند برای دریافت پروانه جدید اقدام کنند. در غیر این صورت پروانه از درجه اعتبار ساقط است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با مشاعلی که می‌توان در واحد مسکونی انجام داد “مشاغلی که می توان در واحد های مسکونی دائر کرد؟” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

با انواع کلاهبرداری‌های پیامکی آشنا شوید

کلاهبرداری پیامکی یکی از انواع کلاهبرداری‌ها است. طبق قانون «هرکسی از راه حیله و تقلب و اع…