خانه گزارش های ملکی کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت اجاره و خرید خانه در تهران

کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت اجاره و خرید خانه در تهران

۴
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طی دو هفته اخیر قیمت های اجاره و خرید و فروش خانه در 22 منطقه پایتخت روند رو به کاهش داشته است .
خرید و اجاره

بررسی های میدانی نشان می دهد، در دو هفته اخیر قیمت‌ها در بازار اجاره و خرید و فروش ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

رییس اتحادیه املاک استان تهران با بیان این مطلب گفت : بازار مسکن در تمام بخش ها روندی رو به  کاهش را در پیش گرفته است.

به گفته وی در ۲۲ منطقه  تهران قیمت‌ها در حوزه خرید و فروش و اجاره بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته اما در منطقه ۲ و ۳ تهران قیمت‌ها در هر دو بازار طی دو هفته اخیر ثابت بوده است.

به گزارش مجله پیام دلتا ، مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه در منطقه ۴ قیمت‌ها در بخش  اجاره ثابت بوده، اما در بخش خرید و فروش ۱۰ درصد کاهش داشته است افزود: در منطقه ۵ تهران قیمت‌ها در بخش اجاره ۲۰ درصد و در بخش خرید و فروش ۳ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش داشته است البته در برخی از محله‌های منطقه ۵ در هر دو بخش با افزایش قیمت روبه‎رو بوده‌ایم.

او به منطقه ۶ تهران هم اشاره کرد و گفت: در منطقه ۶ بخش اجاره در برخی محله ها ۵ درصد کاهش و در برخی دیگر با کاهش ۲۰ درصدی روبه‎رو بوده‌ایم.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره منطقه ۷ تهران هم گفت: قیمت‌های اجاره در این منطقه روند افزایشی داشته به طوری که در برخی از محله‌ها تا ۵ درصد افزایش قیمت مشاهده می شود و در برخی از محله‌ها هم قیمت‌ها ثابت بوده، اما در بخش دیگر با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبه‎رو بوده‌ایم.

خرید و اجاره

رییس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه در منطقه ۱۱ تهران قیمت‌های اجاره ثابت، ولی در بخش دیگر ۱۰ درصد کاهش داشته است گفت: در منطقه ۱۲ قیمت‌های اجاره ۱۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های خرید و فروش هم ثابت بوده است.

او با بیان اینکه در منطقه ۱۳ قیمت‌های اجاره ثابت و قیمت‌های خرید و فروش ۵ درصد کاهش داشته است، گفت: در منطقه ۱۴ قیمت‌های اجاره و خرید و فروش ۱۵ درصد کاهش داشته است و در منطقه ۱۴ هم شاهد کاهش قیمت در هر دو حوزه بوده‌ایم.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه در منطقه ۱۵ قیمت‌های اجاره ۱۵ درصد افزایش داشته است گفت: قیمت‌ها در حوزه خرید و فروش در برخی از محله‌ها ثابت، اما در برخی از محله‌ها ۱۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره منطقه ۱۶ و ۱۸ هم گفت: در این دو منطقه قیمت‌ها در هر دو بخش روندی رو به  کاهش داشته است.

او درباره منطقه ۱۹ هم گفت: متأسفانه در برخی از محله‌های این منطقه قیمت‌های اجاره ۸۰ درصد افزایش داشته، اما قیمت‌های خرید و فروش ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به منطقه ۲۱ تهران گفت: قیمت‌های اجاره در این منطقه ثابت بوده، اما در بخش خرید و فروش روبه کاهش بوده است.رییس اتحادیه املاک استان تهران درباره منطقه ۲۲ تهران هم گفت: قیمت‌های اجاره در این منطقه ثابت بوده، اما در حوزه خرید و فروش با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بوده‌ایم.

منبع : خبرآنلاین

بیشتر ببینید در گزارش های ملکی

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…