خانه گزارش های ملکی تحولات قیمت خانه در مناطق پایتخت

تحولات قیمت خانه در مناطق پایتخت

۳
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
کارشناسان می‌گویند روند رو به کاهش قیمت مسکن شهر تهران که از تیرماه آغاز شده ادامه خواهد داشت. البته این فرآیند تا مدتی طول می‌کشد و قیمت‌ها در یک سطح به ثبات می‌رسد.
قیمت خانه

تحولات قیمت خانه در مناطق مختلف پایتخت و روند روبه کاهش قیمت ها قابل توجه است .

مردادماه امسال قیمت خانه در مقایسه با تیرماه در ۱۸ منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران کاهش و در چهار منطقه افزایش داشته است.

به گزارش مجله پیام دلتا، نبض بازار مسکن در ۱۸ منطقه‌ تهران متوقف و قیمت ماهانه منفی شد. آمار گویای آن است که مردادماه ۹۸ قیمت آپارتمان در مناطق یک، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ در مقایسه با تیر ماه کاهش داشته و فقط در چهار منطقه از تهران شامل ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ قیمت ‌ها اندکی افزایش داشته است. بیشترین افت قیمت ماهانه  در منطقه ۱۹ با ۸.۸ درصد کاهش ثبت شده است .

بر اساس گزارش بانک مرکزی تحولات قیمت خانه در تهران به این صورت بوده که در منطقه یک از میانگین ۲۹.۸ میلیون تومان در هر متر مربع در تیرماه به ۲۸.۲ میلیون  تومان در مردادماه کاهش یافته است . در منطقه ۲ متوسط قیمت در تیرماه مترمربعی ۲۱.۳ تومان بوده که در مردادماه به ۲۰.۵ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۳ اما شاهد افزایش ۳.۷ درصدی قیمت بودیم . به این ترتیب که میانگین قیمت از ۲۳.۷ میلون تومان در تیرماه به ۲۴.۶ میلیون تومان در مردادماه رسیده است.

در منطقه ۴ میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیرماه ۱۳.۵ تومان بوده که با کاهش ۳.۷ درصدی مردادماه به ۱۳ میلیون  تومان رسیده  است. در منطقه ۵ نیز قیمت در تیرماه ۱۶.۴ میلیون تومان بود که در مردادماه به ۱۶.۳ میلیون تومان رسید. قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۶ در تیرماه ۱۷.۱ میلیون بوده که در مردادماه به ۱۶.۲ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۷ قیمت‌ها به ترتیب ۱۲.۸ و ۱۲.۴ میلیون تومان در تیرماه و  مردادماه ۱۳۹۸ گزارش شده است.

در منطقه ۸ البته قیمت‌ها افزایش یافت و از ۱۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع به ۱۳.۳ میلیون تومان رسید.

 گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که منطقه  ۸ در نوسان های قیمت از مناطق همجوار خود عقب بود. در منطقه ۹ قیمت هر متر مربع آپارتمان در تیرماه ۹.۴ میلیون تومان بود که در مردادماه به ۹ میلیون تومان رسید. درمنطقه  ۱۰ میانگین قیمتن آپارتمان در تیرماه ۹.۲ میلیون  تومان بود که در مردادماه ۸.۸ میلیون تومان شد.

قیمت

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در سایر مناطق تهران در تیرماه و مردادماه ۹۸ بدین شرح است:

منطقه ۱۱ تیرماه ۹.۴ میلیون تومان، مردادماه ۹ میلیون تومان

منطقه ۱۲ تیرماه ۷.۸ میلیون تومان، مردادماه ۷.۸ میلیون تومان

منطقه ۱۳ تیرماه ۱۲.۴ میلیون تومان مردادماه ۱۲.۳ میلیون تومان

منطقه ۱۴ تیرماه ۱۰.۵ میلیون تومان، مردادماه ۹.۷ میلیون تومان

منطقه  ۱۵ تیرماه ۷.۴ میلیون تومان، مردادماه ۷ میلیون تومان

منطقه ۱۶ تیرماه ۷.۱ میلیون تومان، مردادماه ۷.۴ میلیون تومان

منطقه ۱۷ تیرماه ۶.۸ میلیون تومان، مردادماه ۶.۷ میلیون تومان

منطقه ۱۸ تیرماه ۶.۱ میلیون تومان، مردادماه ۵.۹ میلیون تومان

منطقه ۱۹ تیرماه ۶.۸ میلیون تومان، مردادماه ۶.۲ میلیون تومان

منطقه ۲۰ تیرماه ۶.۲ میلیون تومان، مردادماه ۶.۵ میلیون تومان

منطقه ۲۱ تیرماه ۱۰ میلیون تومان، مردادماه ۹.۳ میلیون تومان

منطقه ۲۲ تیرماه ۱۲.۲ میلیون تومان، مردادماه ۱۱.۷ میلیون تومان

کارشناسان می‌گویند روند رو به کاهش قیمت مسکن شهر تهران که از تیرماه آغاز شده ادامه خواهد داشت. البته این فرآیند تا مدتی طول می‌کشد و قیمت‌ها در یک سطح به ثبات می‌رسد.

منبع : ایسنا

بیشتر ببینید در گزارش های ملکی

همچنین بخوانید

کاهش معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت…