خانه نکات حقوقی طلاق توافقی طبق قانون جدید

طلاق توافقی طبق قانون جدید

۳
3
زمان مطالعه: 3 دقیقه
طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده، جلسات مشاوره برای طلاق توافقی حداقل 4 جلسه در یک ماه است که این جلسات بنا به تشخیص مرکز مشاوره و شرایط خاص زوجین می تواند به 1 جلسه کاهش یابد.
طلاق توافقی

در طلاق توافقی دوطرف در مورد همه چیز توافق دارند و می‎توان گفت در آن هیچ‌یک از آن ها مقصر نیستند. در این نوع طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مساله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم زن و مرد تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

پروسه زمانی وضعیت طلاق توافقی، قبل از تصویب قانون جدید

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی و غیرتوافقی باید به داوری ارجاع می‎شد  اما تجربه نشان داد که نهاد داوری موفقیت چندانی در ایجاد سازش بین زن و شوهرهایی که تصمیم به طلاق گرفته بودند نداشت و لازم بود یک نهاد تخصصی در این باره ایجاد شود که با تصویب قانون حمایت خانواده مراکز مشاوره خانواده شروع به کار کردند.

طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، زوج هایی که قصد طلاق توافقی دارند پس از ثبت دادخواست لازم است که به مشاوره خانواده مراجعه کنند و دادخواست طلاق توافقی طبق این ماده بدون مراجعه به مشاوره قابل ثبت نخواهد بود. اما از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۹۷ برابر بخشنامه ای که از سوی قوه قضائیه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر شده است، دفاتر الکترونیک قضایی مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاور خانواده نیستند.

طلاق توافقی

روند ثبت مشخصات زوج ها به منظور طلاق توافقی در سامانه طلاق

طبق بخشنامه یاد شده، صدور گواهی عدم انصراف از طلاق در طلاق های توافقی الزامی شده است و کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف شده اند در مورد زوج هایی که قصد طلاق توافقی در شهرهای تهران، ری و شمیرانات را دارند، ابتدا نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات زوج ها در سامانه طلاق توافقی سازمان بهزیستی اقدام کنند و با ارائه یک کد پیگیری ،آنها را به مراکز غربالگری که توسط همین سامانه مشخص می شود، معرفی کنند. این روند در سایر شهرستان ها بدون ثبت در سامانه تصمیم بهزیستی، بطور مستقیم زوج ها را به مراکز غربالگری برای ارجاع به مشاوره معرفی می‎کنند.

زوج هایی که قصد طلاق به صورت توافقی دارند، بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز می‎توانند در سامانه سازمان بهزیستی ثبت نام  و با دریافت کد پیگیری رأسا به مرکز غربالگری تعیین شده در سامانه مراجعه کرده و به مشاوره معرفی شوند.

طلاق توافقی

عدم الزام مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک برای ثبت در سامانه بهزیستی

مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک برای ثبت نام در سامانه بهزیستی الزامی نبوده و مراجعه به این دفاتر به این منظور تسهیل و تسریع امور است  و دفاتر خدمات قضایی فقط هزینه ثبت دادخواست طلاق را تا مراحل انجام شده دریافت می‎کنند. زوج هایی که قصد طلاق به صورت توافقی دارند، به مرکز غربالگری برای مشاوره مراجعه می‎کنند و به برخی سؤالات اینترنتی پاسخ می‎دهند و در صورت اصرار بر جدایی به مشاوره خانواده معرفی می‎شوند.

در صورتی که زوج ها پس از طی مراحل و جلسات مشاوره از تصمیم خود مبنی بر طلاق انصراف ندهند، گواهی عدم انصراف از طلاق به آنها داده می شود و آن ها باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و مراحل ثبت دادخواست طلاق را انجام دهندتا دادخواست آنها از سوی دفتر خدمات قضایی به مرجه صالح قضایی ارسال شود.

تعداد جلسات مشاوره خانواده:

طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده، جلسات مشاوره برای طلاق توافقی حداقل ۴ جلسه در یک ماه است که این جلسات بنا به تشخیص مرکز مشاوره و شرایط خاص زوج ها می‎تواند به یک جلسه کاهش یابد.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

فریب در ازدواج چه عواقبی دارد؟

فریب در ازدواج یا تدلیس زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از زوجین قبل از انعقاد عقد طرف خود را ب…