وزارت امور خارجه:

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

۱۱
4
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در اثر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

در موضوع ازدواج، هر دو طرف می‌توانند همسر را تا جایی که مخالف با قوانین کشور نباشد برگزینند. از این رو، طبق قانون این اختیار به زنان ایرانی داده شده است تا زمانی ‎که انتخاب آنها با قانون در تضاد نباشد، در انتخاب همسر آزاد باشند. اما در مورد ازدواج با اتباع بیگانه، قانون‎گذار چند شرط را در نظر گرفته است که دو طرف باید پیش از نکاح به این شرایط توجه داشته باشند. برای آشنایی با قوانین و مقررات ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی با مجله دلتا همراه باشید.

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی طبق قانون ایران

طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند، اما ازدواج به این ترتیب دارای تبعات متعددی خواهد شد. برخی از این آثار عبارتند از:

  • تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر
  • محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول مانند زمین یا ملک
  • امکان وارد شدن به تابعیت همسرشان

طبق قانون مدنى ایران ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جایز نیست و بر اساس ماده ۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. حتى دولت مى‎تواند بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى، ازدواج بعضى مستخدمان و مأموران رسمى و محصلان دولتى را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد نیز، موکول به اجازه مخصوص کند. در غیر این‎ صورت، هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد. اگر یک زن مسلمان ایرانی بخواهد با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند، این ازدواج از نظر قانون مدنی ایران جایز نیست، مگر در صورتی که مرد خارجی هم مسلمان شود. حال اگر زن ایرانی به رغم وجود این منع قانونی به نکاح یک مرد غیر مسلمان درآید، دادگاه‎های ایران این ازدواج را صحیح  و قانونی نمی‌دانند.

ازدواج با مرد خارجی

آیا تابعیت ایرانی زن تغییر می‌کند؟

در اثر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. نکته مهمی که در رابطه با ازدواج زنان ایرانى و تابعیت آن‎ها بعد از ازدواج مطرح می‌شود، این است که بعضى از کشورها طبق قوانین‎شان بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجى تحمیل مى‎کنند. به عنوان مثال اگر زن ایرانى با مردى که تبعه یکى از کشورهاى اتیوپى، اسپانیا، افغانستان و یا ایتالیا، بحرین، سنگال، سوئیس، عربستان سعودى، قطر، ویتنام و یا یونان است، ازدواج کند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجى به زن ایرانى تحمیل مى‎شود و طبق قوانین کشور متبوع مرد با او برخورد مى‎کنند، اما استثنائاتى نیز در این باره وجود دارد. شایان ذکر است، در پی فوت شوهر یا جدایی، با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه ایران، همراه با گواهی فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجددا به او تعلق خواهد گرفت.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با جرم عدم ارائه گواهی سلامت “جرم عدم ارائه گواهی سلامت هنگام ازدواج” را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در مطالب پیشنهادی

همچنین بخوانید

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

به ارتباط جنسی که بین زن و مردی بدون وجود ارتباط زن و شوهری رخ می‌دهد، زنا می‌گویند. به مر…