خانه نکات حقوقی شهادت در دادگاه و شرایط آن

شهادت در دادگاه و شرایط آن

۱
2
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طبق قانون جدید، شهادت خویشاوندان دیگر با منع قانونی مواجه نیست و در حال حاضر داشتن رابطه خویشاوندی جزء موارد جرح شهود محسوب نمی شود. ولی در هر حال، تشخیص ارزش و تاثیر شهادت خویشاوندان با دادگاه است و قاضی است که در این مورد تصمیم می گیرد.
شهادت در دادگاه

شهادت در دادگاه و شهودی که حاضر می‎شوند در دادگاه شهادت دهند، می‎توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، شرایط آنقدر برایشان مهیا است که به نفع یکی از دو طرف دعوی و به ضرر دیگری شهادت بدهند و سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را مشخص کنند.

شهادت عبارت است از اینکه شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی این اطلاعات را بیان کند. شهادت شهود یکی از مهم‎ترین ادله اثبات دعوی در امور کیفری و حقوقی محسوب می‎شود. به همین دلیل قانونگذار شرایطی را برای شهادت و شاهدان پیش بینی کرده است. اما همیشه و در همه حال نمی‎توان به شهادت شهود استناد و اکتفا کرد؛ چراکه ممکن است شاهد، شرایط ذکر شده در قانون را نداشته باشد. همین مسئله سبب شده است تا در قانون مسئله جرح و تعدیل شهود که شرایط قانونی را ندارند پیش بینی شود. در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می‎شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان جرح و تعدیل شهود می پردازیم.

شرایط قانونی شهادت در دادگاه:

به کسی که در مرجع قضایی با توجه به دیده‎ها و شنیده‎های خود به نفع یکی و به ضرر دیگری اخباری را می‎دهد، شاهد و به عمل او شهادت می‎گویند. از جمله شرایط قانونی شاهد می‎توان به این موارد اشاره کرد:

  • بلوغ (ملاک قانونی سن بلوغ در دختران، ۹ سالگی و در پسران، ۱۵ سالگی است)
  • عاقل بودن (شاهد نباید مجنون یا دیوانه نباشد)
  • ایمان (مهم‌ترین معیار عدالت این است که شاهد مشهور به انجام معصیت و گناه نباشد)
  • طهارت مولد ( حلال زاده بودن )
  • عدالت
  • نداشتن نفع شخصی در دعوا
  • نداشتن دشمنی با طرفین دعوا
  • عدم اشتغال به ولگردی و تکدی گری

پس تنها در صورت دارا بودن همه این شرایط است که شهادت در دادگاه معتبر خواهد بود و قاضی می تواند به عنوان یک دلیل شرعی به آن استناد کند و بر اساس آن حکم بدهد.

شهادت در دادگاه

طبق قانون جدید، شهادت خویشاوندان دیگر با منع قانونی مواجه نیست و در حال حاضر داشتن رابطه خویشاوندی جزء موارد جرح شهود محسوب نمی‎شود. ولی در هر حال، تشخیص ارزش و تاثیر شهادت خویشاوندان با دادگاه است و قاضی است که در این مورد تصمیم می‎گیرد.

بنابراین ممکن است که قاضی تحت عنوان مُطلع، به اظهارات آن‎ها رسیدگی کند. بر این اساس، هرگاه در دعوایی به شهادت شهود استناد شود و دادگاه آن را مؤثر در دعوی تشخیص بدهد، در اصطلاح « قرار استماع گواهی گواهان » را صادر کرده و شهادت شهود را استماع می‎کند. قبل از این‎که این شهادت شنیده شود، مسئولیت و مجازات شهادت دروغ به شاهد تفهیم می‎شود و پس از آن، شاهد سوگند داده می‎شود که حقیقت را بگوید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

عواقب ترک منزل توسط زن

ترک منزل توسط زن یکی از رایج ترین موارد عدم تمکین است. هرگاه زن به وظایف زناشویی خود عمل ن…