خانه دسته بندی نشده در زمان بخشش مهریه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در زمان بخشش مهریه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

۲
19
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهریه مال زن است مرد هم بر اساس شرع و قانون باید آن را بپردازد.
پیامد بخشیدن مهریه

بخشش مهریه توسط زوجه در عقد نکاح، گاهی تحت تاثیر احساسات و در مواردی نیز تحت اجبار زوج صورت می‌گیرد که گاهی پیامدهای نامطلوبی برای زوجه به همراه دارد. عواقب بخشش مهریه چیست؟ بخشیدن مهریه توسط زن چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟ زن به محض عقد ازدواج، مالک مهریه است و می‌تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بکند؛ بنابراین می‌تواند از حق مهریه خود بگذرد و در این خصوص مانع قانونی و شرعی وجود ندارد در نتیجه زن می‌تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را به همسرش ببخشد و از دریافت آن صرف‌نظر کند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی بخشیدن مهریه و پیامد آن می‌پردازیم.

پیامد بخشیدن مهریه

بخشش مهریه از جانب زوجه گاهی در اثر ناآگاهی از عواقب آن، صورت می‌گیرد و در مواقعی پیامدهای نامطلوب بخشش مهریه، ضرر و زیان‌های مادی و معنوی بسیاری را متوجه زوجه می‌کند. زنی که به هر دلیلی قصد بخشیدن مهریه خود را دارد باید تمام جوانب را در نظر گرفته و بعد تصمیم بگیرد، با اینکه زوجه به محض وقوع عقد مالک کل مهریه می‌شود اما تا زمان قبل از وقوع نزدیکی در واقع فقط حق مطالبه نیمی از آن را دارد یعنی مالک نیمی از مهریه است.

پیامد بخشیدن مهریه

صورت‌های بخشش مهریه

بخشش مهریه به سه صورت هبه غیر معوض ،هبه معوض و ابراء انجام می‌گیرد:

  • هبه غیرمعوض: در این مورد زن بدون هیچ عوضی، مهریه خود را می‌بخشد یعنی بدون اینکه انجام یا عدم انجام کاری را از زوج بخواهد. 
  • هبه معوض: زوجه در عوض بخشش مهریه انجام یا عدم انجام کاری را از زوج می‌خواهد، مثلا در عوض موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه خود را به او می‌بخشد.
  • ابراء: در این مورد زوجه حق شوهرش را نسبت به مهریه ساقط می‌کند مثلا می‌گوید تو نسبت به پرداخت مهریه بری الذمه هستی.(اسقاط دین)

حق رجوع زوجه بعد از بخشش به مهریه

در هبه غیرمعوض زن همیشه می‌تواند نسبت به آنچه که بخشیده رجوع کند اما در هبه معوض در صورتی که عوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، قابل رجوع نیست، اما در مورد بخشش مهریه در مقابل طلاق، اگر زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند زوج نیز حق رجوع به زوجیت را خواهد داشت.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بعد از عقد می‌توان مهریه را تغییر داد؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در دسته بندی نشده

همچنین بخوانید

تهمت ناروا چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون تهمت ناروا زدن به اشخاص جرم است و در صورت وقوع چنین امری مجازات قانونی باید …